Moving Things & People

Smarter Mobility: Kraftsamling i Lund

March 4, 2024

Lund tar ännu ett steg mot att bli en nod för digitala lösningar inom transportbranschen. I november 2018 hade God morgon Lund Smarter Mobility som huvudtema och redan i december blev det klart att också en förstudie till ett projekt om Smarter Mobility kommer att genomföras i Lund.

Smarter Mobility innefattar digitala lösningar för självkörande fordon, transport och e-mobility (utvecklingen av elfordon) och i förstudien kommer Smarter Mobility Hub att arbeta tillsammans med Anders Bengtsson på Future by Lund.

– Ett av huvudmomenten i förstudien är att kartlägga de resurser och kompetenser som finns i Skåne och sedan se hur vi kan koordinera och komplettera dem och få dem att samarbeta, säger Mats Lindblad på Smarter Mobility Hub. Förstudien ligger sedan till grund för att genomföra den vision som vi har tillsammans med Lunds kommun. Vi vill skapa något av ett powerhouse här nere runt fordonsindustrin och det framtida trafiksystemet. Genom att samla och koordinera krafter tror jag att vi får förutsättning att göra det här i Lund.

Bakgrunden till genomlysningen av branschen är att den traditionella fordonsindustrin står inför en stor förändring när den i många delar kommer att digitaliseras. Framtidens fordon kommer att vara självkörande, uppkopplade och elektriska vilket gör att det också behövs utveckling av nya digitala tjänster och lösningar. Det här kommer inte att beröra enbart bilindustrin, utan också företag som sysslar med till exempel energi, transport, IT, spel och biometri samt arbetar inom video- och nöjesindustri. Om vägarna trafikeras med självkörande fordon för det med sig många effekter i samhället vilka är bra att kunna överblicka.

En viktig del av förstudien är att kartlägga hur man i branschen kan arbeta tillsammans. I ett nytt trafiksystem är det många aktörer som måste samverka och företagen kan till och med ha nytta av varandras lösningar för att snabbare komma ut på marknaden eller för att hitta innovativa lösningar. På så vis skapas nya arbetstillfällen i regionen. Några företag inom fordonsindustrin som redan har etablerat sig i Lund är Volvo, BOSCH och Nvidia. Smarter Mobility Hub kommer att verka för att ännu fler företag inom fordonsindustrin etablerar sig i Skåne.

– Vi har haft vårt öga på marknaden i över ett år, berättar Mats Lindblad. Vi har redan en klar bild över hur landskapet ser ut och behöver nu bara strukturera det i en rapport. Här finns enorma möjligheter att hitta synergieffekter och att jobba lite smartare.

Inom ramen för förstudien ryms även analys av kluster, stödorganisationer och liknande aktörer för att undersöka möjliga samarbeten och nödvändiga kompletteringar som kan påskynda digitaliseringen av fordonsindustrin. Här undersöks också vilken roll som är lämplig i framtiden för Smarter Mobility Hub.  

– Jag tror att Smarter Mobility Hub kan tillföra något nytt till Lund eftersom vi är en väldigt smal organisation som därför kan vara mycket snabbfotad, menar Mats Lindblad.  

Vad är anledningen till att ni bestämt er för att ha Lund som bas för Smarter Mobility Hub?

– För det första finns här ett innovativt klimat som redan skapat utveckling inom förpackningsindustrin, läkemedelsbranschen och mobiltelefonin. Här finns också spännande innovationsmiljöer och stor kompetens samlad på ett ställe. Men det som är knorren är att det här finns en kommun som har en attityd som är ovanligt framåtriktad. Vi har sett hur Lunds kommun vill driva utveckling i denna fråga så det fanns ingen tvekan var vi i Smarter Mobility Hub skulle sätta ner bopålarna, berättar Mats Lindblad.

Förstudien startar i januari 2019 och redan under mars är det dags för slutrapport av projektet. Projektpartners är Smarter Mobility Hub tillsammans med Future by Lund/Lunds kommun och förstudien finansieras av Region Skåne och Future by Lund/Lunds Kommun.

Relaterade filmer
Relaterade temaområden
Kontaktperson
Finansieras av
Fler projekt