Temaområde

Digital Cities & Citizens

Sensorer, sammankopplade datakällor och mobildata formar grunden för realtidsstaden. I Future by Lund arbetar vi med lösningar för den framtida staden vilka bygger på realtidsinformation där människor, organisationer, infrastruktur och sensorsystem samarbetar för att skapa en hållbar miljö med hög livskvalitet. Detta gör även att staden blir mer öppen, bidrar till att mer delaktighet skapas och till att demokratin i en bredare mening ökar. Här arbetar vi bland annat med digitala boendeplattformar, styrning och förståelse av mobilitetsflöden, miljöinformation i staden samt ökad säkerhet för cykeltrafik.

Våra projekt