Digital Cities & Citizens

Sensefarm: Övervakning av djur på bete för säkrare djurskydd

January 11, 2023

‍Kunskaperna som Sensefarm fick genom arbetet med Lora-nätet i Lund resulterade i att de blev kontaktade angående ett RISE-projekt om att övervaka kor i utmarker i Värmland. Nu ska smart teknik användas för att det ska bli lättare att se till att korna har det bra.

På vissa svåråtkomliga men värdefulla betesmarker är det idag dyrt att utöva daglig tillsyn av djur när lantbrukaren inte bor i närheten. Ibland kan lantbrukare få hjälp att titta till djuren av någon som bor i närheten, men den dagliga räkningen av djuren kan vara svår att klara även för en van djurskötare. Den dagliga tillsynen utgör en kostnad för lantbrukaren och det finns dessutom risk att sjuka djur som gått undan missas. Det här skulle kunna leda till onödigt lidande för djuren. I projektet har man testat att sätta satellitkommunicerande tags i öronen på korna.

- Sensefarm bidrog i projektet med kunskap och utrustning runt LoraWAN-tekniken som vi lärt oss hantera när vi satte upp mottagarstationerna och inledningsvis driftade Lunds LoraWANnät, berättar Anders Hedberg på Sensefarm. I detta projekt hjälpte vi till att välja sensorleverantörer och sätta ut portabla solcellsdrivna mottagare i kohagarna. RISE fick även tillgång till Sensefarms mjukvaruplattform som sattes upp i Kista så de kunde utveckla nya mjukvarufunktioner i den.

Enligt Anders Hedberg visade arbetet att sattelit-Lora är bättre användarmässigt för lantbrukare än ett vanligt Loranät, där enheten kommunicerar till något på marken som kräver bland annat solpaneler.

- Ännu är tekniken inte riktigt mogen, men inom fem år borde den fungera bra, menar Anders Hedberg.

Bild: Nymärkt ko, fotograferad under tidig vår innan gräset kommit upp. I örat sitter en satellit-kommunicerande tag.

Övervakning av nötkreatur och får på bete för säkrare djurskydd och ökat utnyttjande av betesmark

Finansiär: EIP-Agri

Totalt projektstöd: 3.3 miljoner kr.

Projekttid: juni 2019 till 2023

Projektledare: RISE

Projektpartners: RISE Research Institutes of Sweden AB, Sensative, lantbrukare i Värmland, Sensefarm.

Läs mer

Relaterade filmer
No items found.
Kontaktperson
Finansieras av
Fler projekt