Digital Cities & Citizens

SOM II, delprojekt: Undervisning i IoT-teknik

March 4, 2024

”Det fungerar som fåglarnas sång – även om många fåglar sjunger samtidigt kan man urskilja varje art för sig”. Så beskrev Anders Hedberg från Sensefarm hur myllret av sensorsignaler i ett nätverk ändå kan hitta rätt dator att kommunicera med. Under Smart city testbed workshop som genomfördes vid flera tillfällen under 2017 fick deltagarna möjlighet att koppla ihop sensorer med en dator och se hur det kan fungera.

Workshoparna anordnades i starten av SOM-projektet för att ge grundkunskaper till många och leddes av Anders Hedberg och Daniel Lundell från Sensefarm, Filip Harald från Sensative tillsammans med projektledare Anders Trana och Fredrik Malmberg från Future by Lund. Deltagarna hade varierande grundkunskaper, men tanken var att alla i slutet av dagen skulle kunna få sensorer att skicka signaler via det öppna LoRa-nätverket till sina datorer.

Anders Hedberg berättade om det trådlösa sensornätverket i LoRa-teknik som finns i Lund. Det är fritt att använda för privat och förkommersiellt bruk och täckte då ett område som sträckte sig ungefär två mil utanför Lunds centrum. Nätverket passar speciellt bra för sensorer som sänder till exempel miljödata och geodata.

Under projektet användes flera olika tekniker för att skicka sensordata i testbädden. De olika teknikerna har delvis olika fördelar och användningsområden som gör att de kompletterar varandra.

Under workshopen presenterades att det finns förstås många olika sensorer att välja mellan, till exempel för gatubelysning, spårning av husdjur, mätning av skräp och för parkering. Den insamlade datan är krypterad och säker hela vägen i nätverket och ägaren av sensordatan kan välja att dela med sig öppet eller till utvalda.

– Lora ger en bra täckning och gör att man kan bygga en smart stad på ett billigt sätt, menade Anders Hedberg.

På workshopen fanns teknisk utrustning så att deltagarna kunde prova att programmera sensorer och appar.

– Vi upplevde att deltagarna tyckte det var intressant. Tekniken och lokalen fungerade och nätverket räckte till trots att vi var många, berättar Fredrik Malmberg. Deltagarna var på olika nivåer men jag tror att alla fick med sig något nyttigt.

Hur tas projektet vidare?

Under 2020 togs konceptet med workshop kring IoT-teknik vidare och projketet stöttade en framtagning av en ny djupare kurs som kördes i projketet City as a Platform under hösten 2020.

Håkan Lundström från Sensative höll i en workshop i hur man kan gå tillväga för att sätta upp en sensor i ett sensornätverk och få ut värden från en plattform till en tjänst. Workshopen ordnades av Johan Lindén på Mobile Heights, Anders Trana på Future by Lund samt Lunds kommun och hölls inom projektet City as a Platform. Deltagarna kom bland annat från flera kommuner – Göteborg, Eskilstuna, Sundsvall, Kalmar, Halmstad och Lund. I Lund deltog både IT-avdelningen, stadsbyggnadskontoret och Future by Lund. Det unika med workshopen var att den var helt och hållet digital och stödet gavs via Teams.

Projektet är ett delprojekt i SOM-projektet är en del av det Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas internet, IoT Sverige som finansieras av Vinnova. Anders Trana på Future by Lund var projektledare för hela projektet. Projektet startade den 1 september 2017 och pågick till december 2020.

Relaterade filmer
Kontaktperson
Finansieras av
Fler projekt