Creatives & Changemakers

En spaning på framtidens journalistik

May 7, 2024

Större fokus på att analysera, levandegöra och förklara nyheter och ökad hjälp av ny teknik – till exempel AI för att skapa ett nytt innehåll. Det är några av slutsatserna i föreläsningen Hur ser framtidens journalistik ut? som hölls på Lunds universitet under våren 2024.

En snabb handuppräckning i en undervisningssal på Lunds universitet visar att de flesta studenter har konsumerat medier innan föreläsningens början. För inte så länge sedan hade studenterna förmodligen läst en dagstidning, lyssnat på radio eller sett tevenyheter – men nu det är det få som gjort just det. I stället har de flesta gått in på Snapchat, Instagram och Tiktok. Med denna stora förändring som utgångspunkt ger Ola Isaksson och Andreas Mattsson, universitetsadjunkter i journalistik, sin syn på hur framtidens journalister kan agera för att fortsätta att vara relevanta.

Men vad är då journalistik?

- Journalistik handlar om att samla in information och presentera denna information för en målgrupp. Materialet ska vara i allmänhetens intresse. Journalistiken kan bidra till att folk känner sig uppdaterade kring vad som händer så att de är informerade och kan fatta beslut, säger Ola Isaksson i en inspelning från föreläsningen.

Samhället förändras snabbt och ny teknik ger nya informationskanaler och nya beteenden hos oss alla som konsumerar medier. Därför räcker det inte för journalister att producera ett bra material – för att det gäller också att hitta rätt kanal för att nå målgruppen. Så hur ska journalister göra för att anpassa sig till detta? Här är några vägledande punkter som Ola Isaksson och Andreas Mattsson ser som viktiga:

* Nuförtiden presenteras och publiceras många nyheter mer eller mindre automatiskt, så att allmänheten i viss utsträckning redan vet vad som hänt. För en journalist är det därför bra att öka fokus på att analysera, inte enbart rapportera.

* Eftersom allt fler nyheter levereras digitalt är det också lättare för den aktuella kanalen att analysera publiken och på så vis skapa ett innehåll som passar.

* Genom AI och andra tekniska lösningar blir det lättare för journalister att leta upp, kontrollera och analysera data. Den data som finns tillgänglig på myndigheter är en enorm resurs.

* För att presentera materialet så att konsumenterna kan relatera till nyheterna är det viktigt för journalisterna att berätta, förklara och skapa fördjupningar utifrån det som pågår. Att träffa människor och göra intervjuer om hur de påverkas är fortfarande ett bra sätt att engagera.

* I en värd med ett stort flöde av information är det extra viktigt för journalister att vara trovärdiga och meningsfulla.

- När det gäller produktion av nyheter så är data från olika myndigheter tillgängliga och fortsätter att vara det, säger Andreas Mattsson. Detta är en enorm resurs i samhället för att hitta nya nyheter, nya vinklar och nytt material som går att fördjupa och granska. Det är därför viktigt att journalister utvecklar nya samarbeten, också med nya yrkesgrupper, till exempel forskare och experter som kan hjälpa oss och publiken att förstå data som i viss mån kan vara ganska krånglig att förstå.

Ola Isaksson och Andreas Mattsson från Journalistutbildningen vid Lunds universitet höll en föreläsning om journalistik den 6 mars 2024 i Lux aula på Lunds universitet. Här är inspelningen Humanist- och teologdagen 2024: Hur ser framtidens journalistik ut? | UR Play)

Journalistik är en viktig del i Future by Lunds och Lunds universitets arbete i portföljen Realising human rights där vi undersöker vilka möjligheterna är att utveckla nya typer av ledarskap och sätt att organisera oss för att försvara och stärka mänskliga rättigheter och yttrandefrihet. Future by Lunds aktuella portföljer.

Relaterade filmer
Relaterade temaområden
Kontaktperson

Birgitta.Persson@Futurebylund.se

Finansieras av
Fler projekt