Temaområde

Future Living & Spaces

Future by Lund arbetar med nya boende- och arbetsplatskoncept som kombinerar olika tekniska lösningar med nya beteendemönster, till exempel inom mat, mobilitet och konsumtion. Koncepten skapar nya kvaliteter för individer och för människor i sociala sammanhang, samtidigt som de bidrar till en mer hållbar utveckling. Här arbetar vi med bland annat biocentriskt inomhusljus samt resilienta, cirkulära och klimatneutral lokala lösningar för energi och vatten.

Våra projekt