Temaområde

Future Living & Spaces

Future by Lund arbetar med olika nya boende- och arbetsplatskoncept vilka kombinerar tekniska lösningar med nya beteendemönster, till exempel inom mobilitet och konsumtion. Koncepten skapar nya kvaliteter för individer och för människor i sociala sammanhang, samtidigt som de bidrar till en mer hållbar utveckling. Här arbetar vi med robusta, cirkulära och klimatneutrala lokala lösningar i staden, till exempel för energi och vatten.

Våra projekt