Future Living & Spaces

Lunds kommun: Klimatneutrala Lund 2030 Steg 2

March 1, 2024

Lunds kommun var en av nio städer som var med i steg 1 av projektet Klimatneutrala Städer 2030. I oktober 2021 stod det klart att Lund får fortsätta i Steg 2 tillsammans med 22 andra svenska städer.

Från den 1 oktober 2021 växer satsningen Klimatneutrala städer 2030 till 23 städer, svenska kommuner och deras partners. De sökte i konkurrens och beviljades stöd av Energimyndigheten i Viable Cities utlysning.

Städerna är:

Steg 1: Enköping, Järfälla, Göteborg, Lund, Malmö, Stockholm, Umeå, Uppsala, Växjö

Steg 2: Borlänge, Borås, Eskilstuna, Gävle, Helsingborg, Kalmar, Karlstad, Kristianstad, Linköping, Mariestad, Nacka, Skellefteå, Örebro, Östersund

Det fortsatta arbetet i Lund:

I Steg 2 av projektet fortsätter Lunds kommun att accelerera Lunds klimatarbete. Fokus ligger på att jobba med visualisering, cirkulär ekonomi, mobilitet och hållbar energi.

En del i arbetet är att fortsätta utveckling av Futureproofed, ett verktyg där det går att följa Lunds klimatarbete och där det går att se vilka aktiviteter som pågår i staden.

För skolans del tar Naturskyddsföreningen och Lunds universitet fram sitt klimatkoncept ”Bortom fossilsamhället” på lätt svenska.

Tillsammans med byggbranschen kommer Lunds kommun att arbetat med cirkularitet i stadsdelen Västerbro i nordvästra Lund. Genom att utveckla Circle centre Lund är tanken att även medborgare ska kunna låna istället för att köpa nya varor.

Klostergården blir fokusområde när Lunds kommun tillsammans med LKF och Trivector tar fram och testar metoder för ökad samverkan, dialog och involvering i frågor kring hållbar mobilitet och ökad trygghet i befintliga bostadsområden.

Inom området hållbar energi ska möjligheter för mer lokal produktion av energi undersökas. Hur kan stadens tak utnyttjas för solceller och vilken potential finns för att lagra vindkraftsenergi genom vätgas i Stångby?

Klimatneutrala städer – Viable cities

Fas 2 pågår i tre år, till och med 30 sep 2024.

Det är Sveriges hittills största satsning på klimatneutrala och hållbara städer. Den totala budgeten för alla städer är över 200 miljoner kronor.

Klimatkontrakt 2030 är en kraftsamling för att snabba på utvecklingen för att nå klimatneutrala städer. Det ett ömsesidigt avtal mellan 2030-städerna, fem myndigheter och Viable Cities, där alla parter åtar sig att konkret bidra till att öka takten i klimatomställningen.

Den första versionen av Klimatkontrakt 2030 signerades 2020 av nio svenska städer, fyra myndigheter samt Viable Cities. Lund är en av de städer som har signerat kontraktet.

Relaterade filmer
Relaterade temaområden
Kontaktperson
Finansieras av
Fler projekt