Future Living & Spaces

VA SYD: Tillsammans gör vi plats för vattnet

March 4, 2024

Hur blir samhället mer motståndskraftigt och robust när det gäller skyfall? VA SYD undersöker i satsningen Tillsammans gör vi plats för vattnet hur man genom samverkan kan förbättra skyfallshanteringen i Malmö och Lund. I projektet tittar man också på en ökad återanvändning av vatten.

VA SYD arbetar långsiktigt med att klimatanpassa ledningsnätet, till exempel genom att underhålla och förnya ledningar. I det arbetet ingår det också bygga separata ledningar för dagvattnet och att bygga öppna dammar för att fördröja och rena dagvattnet. I nära samarbete med boende, fastighetsägare och planerare i Malmö och Lunds kommuner arbetar VASYD för att minska riskerna för översvämningar efter skyfall.

Satsningen Tillsammans gör vi plats för vattnet startade i Malmö 2017 och Lund 2020. I och med detta finns det möjlighet att göra extra insatser som kräver resurser utöver vad som ryms i det dagliga arbetet och VA Syd kan testa nya arbetsmetoder, driva nya samarbeten och involvera fler aktörer än vad som vanligtvis görs.

En del i arbetet är att få villa- och radhusägare att skörda regnvattnet genom att leda vidare vattnet från stuprören direkt ut i trädgården eller ner i en vattentunna. På så vis kommer vattnet till nytta i trädgården samtidigt som det minskar trycket på ledningsnätet. Som malmö- eller lundabo går det till och med att få ersättning för att koppla bort sina stuprör från ledningsnätet

VA SYD är en regional VA-organisation som verkar i Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund och Malmö.

Satsningen pågår tills vidare.

Tillsammans gör vi plats för vattnet finansieras via VA-taxan i Lund och Malmö.

Tunnan samlar regnvattnet så att det kan tas till vara i trädgården. Foto: VA SYD

Stora bilden: Råby sjöpark – dagvattendamm och rekreationsområde i ett. Foto: VA SYD.

Relaterade filmer
Relaterade temaområden
Kontaktperson
Finansieras av
Fler projekt