Future Living & Spaces

Lunds kommun: Scalibur – insamling av bioavfall

March 4, 2024

Lunds avfallshantering används som förebild i ett EU-projekt där syftet är att sprida kunskap om hur man kan ta hand om bioavfall på ett klimatvänligt sätt. Lund har varit framgångsrikt på området genom en omfattande sopsortering, där matavfallet blir biogas som används för att driva kommunala fordon, trädgårdsavfall komposteras och säljs som jord och där restavfallet blir till el och värme. I projektet är italienska Albano Laziale, spanska Madrid och grekiska Kozani pilotstäder som provar nya sätt att ta hand om bioavfall.

Över 100 miljoner ton bioavfall slängs inom EU varje år. För närvarande går cirka 75 procent av detta till deponier eller förbränns. Det här orsakar stora miljöproblem eftersom bioavfall producerar växthusgaser när det sönderfaller. Dessutom kan mark och grundvatten förorenas av avfallet. För att ta hand om bioavfallet på ett bättre sätt behöver man sluta arbeta med avfall på ett linjärt sätt och istället se på hur man kan göra cirkulära processer av hanteringen av det biobaserade avfallet.
I Scalibur-projektet arbetar företag inom avfallshantering, teknikutvecklare och forskningsorganisationer tillsammans med fyra städer för att skapa innovativa lösningar. I projektet omvandlas urbant matavfall och avloppsslam till produkter med högt mervärde vilket kan hjälpa städer att öka sin återvinningsgrad och att skapa nya affärsmöjligheter för den cirkulära ekonomin.
Lunds roll i projektet är att vara förebild och att leverera exempel som kan hjälpa de andra städerna i deras arbete. Lund beskrivs i en projektfilm som en stad där man på 90-talet lade 60 % av avfallet på deponi och nu är samma siffra nere under 2 %.

Det här har Lund gjort genom att låta medborgarna sortera avfall i åtta fraktioner, både i underjordiska sopkärl, i hushållens soptunnor med fack och på återvinningsstationer. Matavfallet blir till biogas som bland annat driver renhållningsbilarna, trädgårdsavfall komposteras och blir jord som säljs på återvinningscentraler och restavfallet bränns och används för att ge värme och el till bostäder. Alla dessa tre flöden är exempel på hur tidigare linjära arbetssätt blivit till cirkulära system.
- Det är kul att kunna sprida våra erfarenheter kring avfallshantering till andra länder i Europa, till exempel har systemet med soptunnor med fyra fack utvecklats i Lund, säger Markus Paulsson på Lunds kommun.
Scalibur-projektet arbetar genom att identifiera och utveckla bästa praxis för selektiv insamling, transport, sortering och förbehandling av kommunalt avfall, detaljhandelsavfall och avloppsslam. Dessutom kommer man att optimera logistiken för urbant bioavfall genom att identifiera de bästa metoderna och algoritmerna som gör att det går snabbare att samla in avfallet och minska transporterna.

Snabba fakta om Scalibur
Finansiering:
EU Horizon 2020
Projekttid: november 2018 - oktober 2022
Finansiering: 11 728 483,61 Euro
Projektledning: Itene (Instituto tecnologico del embalaje, Transporte y logistica), Spanien
Partners: Lunds kommun tillsammans med 25 partners från Spanien, Tyskland, Grekland, Tjeckien, Belgien, Holland och Ungern.
Hemsida: www.scalibur.eu

Relaterade filmer
Relaterade temaområden
Kontaktperson
Finansieras av
Fler projekt