Future Living & Spaces

Energiprojekt på Linero prisas

Nu får ett bostadsprojekt på Linero internationell uppmärksamhet. Det är EU-projektet Cityfied där man renoverar och energieffektiviserar befintliga bostäder som tilldelat ett pris för smarta städer. Tanken är att man ska få ner energiförbrukningen så att den liknar åtgången i en nyproducerad lägenhet – och hittills har man lyckats mycket bra.

Det är EU-projektet

där Lund arbetar tillsammans med Laguna
de Duero-Valladolid i Spanien och Soma i Turkiet som nu har uppmärksammats. Cityfied
har tilldelats Smart 50 Awards som
ett av flera ledande internationella exempel för smarta städer.

‍Anders Trana från Future by Lund var på konferensen Smart Cities Connect i Kansas City, USA och fick äran att ta hem priset till Cityfied.

Det man vill göra i Cityfied är att testa, visa upp och sprida lösningar för renovering och energieffektivisering av befintliga stadsdelar. Målet är att man ska kunna möta de energikrav som gäller för nya bostäder och på Linero vill man visa hur man på ett hållbart och varsamt sätt renoverar ett miljonprogramsområde.

Håkan Ekelund, vd på LKF, konstaterar i kommunens pressmeddelande att satsningen har gett goda resultat:

- Innan åtgärderna på Linero hade husen en årlig energiförbrukning på 130 – 140 kWh per kvm. Efter genomförda energieffektiviseringen är målsättningen cirka 75 kWh, vilket är lägre än gällande energikrav för nya byggnader.

Cityfied pågår mellan 2014 och 2019. Projektet är alltså framme vid det sista året och nu återstår framförallt mätning och uppföljning av de åtgärder som man har gjort. Förutom att husen har renoverats har man energieffektiviserat och sett över energisystem som fjärrvärme och elnät.

‑ Det har visat sig att det avgörande för att få effekt inte är en stor åtgärd utan många små tillsammans, säger Markus Paulsson, energistrateg på Lunds kommun och projektledare för den svenska delen av Cityfied.

Sammanlagt tretton projekt har valts ut som vinnare i Smart 50 Awards energikategori. Förutom Cityfied är det projekt i framför allt USA men också i Kanada, Irland, Belgien och Indien.

‑ Att vi får pris är ett erkännande för att det vi gör är bra och välmotiverat. Det ger en uppmuntran och en indikation på att vi är på rätt väg, säger Markus Paulsson

Totalt omfattar satsningen i Cityfied 220 000 kvm renoverad yta och 2 200 lägenheter. I Lund samarbetar LKF, Kraftringen, IVL Svenska Miljöinstitutet och Lunds kommun.

Det lyckade projektet med de äldre lägenheterna kan nu få efterföljare.

‑ I och med projektet har vi kunnat testa fler metoder än vi annars gjort och det har medfört att vi har fått ner energiförbrukningen på ett systematiskt sätt. En viktig del har också varit LKF:s arbete med att utveckla kommunikationen med de boende. Vi har redan tittat på områden där vi skulle kunna fortsätta vårt arbete, berättar Markus Paulsson.

utser årligen ett 50-tal innovativa och inflytelserika satsningar på lösningar för smarta städer i olika kategorier. Prisutdelning blir under konferensen Smart Cities Connect i Kansas City, Missouri, USA, i slutet av mars 2018. Anders Trana från Future by Lund var på konferensen Smart Cities Connect i Kansas City, USA och fick äran att ta hem priset till Cityfied.

...
Relaterade filmer
No items found.
Relaterade projekt Taggar
Kontaktperson
Finansieras av
Fler projekt