Future Living & Spaces

Lighting Metropolis I: Kvällsfotboll, diskodans & lysande gångtunnel

October 5, 2022

I projektet Lighting Metropolis har fyra lundamiljöer förvandlats med hjälp av ljus. En fotbollsplan i Nöbbelöv har fått belysning som lockar till både kvällsmatcher och discodans. Även i Monumentparken, längs en cykelbana och i en gångtunnel har belysningen ändrats så att den upplevs som både trevligare och tryggare. Nu kan idéerna få spridning till andra miljöer.

I Lund sker en stor del av persontransporterna via cykel. I projektet Lighting Metropolis har bland andra Lunds kommun provat hur man kan göra platser både mer lockande och trygga och samtidigt ge möjlighet att använda utemiljöer även under de mörka timmarna. Fokus har flyttats från standardiserade lösningar till möjligheten att prova något nytt. Delprojektet kallas Gröna stråket och där valdes några platser längs ett av de mest trafikerade cykelstråken från Kung Oscars väg till Nöbbelövs torg ut som testmiljöer. Längs sträckan finns många av de utmaningar som kommunen står inför när det gäller att utveckla belysning för gång- och cykeltrafikanter. Leden passerar genom parker, bostadsområden och både över och under starkt trafikerade vägar.

Susanna Sonesson är projektledare och arbetar på Tekniska förvaltningen.

– Visionen var att stärka attraktivitet och trygghet och öka människors användning av det offentliga rummet, berättar hon. Detta ville vi göra genom att designa, installera och testa ny innovativ belysning. Vi ville också våga prova nya grepp som inte prövats förut.

I Jaktparken vid Nöbbelöv centrum finns en fotbollsplan, som tidigare ofta stod oanvänd under kvällstid. Nu har man förvandlat platsen till en ”Diskoplan” där besökaren kan välja belysning så att det antingen blir vitt ljus med lysande mål för fotbollsspel eller diskoljus i många färger för den som vill göra annat – och det finns då också möjlighet att spela musik genom en ljudanläggning i en sittbänk.

Belysningen längs gång- och cykelbanan har gjorts om så att belysningen har placerats efter växtligheten och inte som man brukar på jämna avstånd från varandra. Ljusrummen har gjorts större så att potentiella gömställen har försvunnit och samtidigt har känslan av grönska förstärkts. Vissa träd har ljussatts. På vägen når den som går eller cyklar gångtunneln Beehive/Bikupan, där ett varmt ljus lyser ur ett bikakemönster på tunnelns väggar. Bländande ljus har tagits bort och ersatts med indirekt ljus via dolda ljuskällor och det är lätt att se ansikten och kroppshållning på de personer man möter.

I Monumentparken används mjukt ljus för att framhäva Monumentet men också grönskan så att platsen upplevs som trevligare. I en passage längs en gång- och cykelväg används sensorer som lyser upp parken när någon närmar sig och därefter dimrar ner belysningen till 10 procent.

Vilka slutsatser har ni kunnat dra i projektet?

– En slutsats är att en plats identitet kan lyftas nattetid med hjälp av platsanpassad belysning, säger Susanna Sonesson. På så vis får icke-platser en identitet och blir viktiga platser och medborgare ges möjlighet att återupptäcka sin omgivning. Det innebär att det finns en otrolig potential i vår stad där vi med relativt små medel kan förädla det befintliga så att nya funktioner och mötesplatser kan skapas. Ett exempel på det är discofotbollsplanen.

Mer om Gröna stråket

Avdelningen för Miljöpsykologi på Lunds Universitet har gjort en före- och efterstudie längs med Gröna stråket. Frivilliga har svarat på om de upplever miljön annorlunda än tidigare. Resultat blev positivt och en intressant iakttagelse är att en plats där inget har gjorts ändå påverkas positivt och känns tryggare genom en närliggande synbar ljusinstallation – i detta fall discoplanen.

Formgivning och ljusdesign har gjorts av ansvarig ljusdesigner Johanna Hernaeus och konceptframtagning i Monuments¬parken och gång- och cykeltunneln i samarbete med ljusdesigner Andre Maia på Yoke AS i Köpenhamn.

Det är Lunds kommuns Tekniska förvaltning som är beställare av projektet. Övriga samarbetspartners och leverantörer är Kraftringen Service, Mediatec Solutions, Plåtexpressen, MSL International, iGuzzini, Philips, Studio Due, Capelon och Fergin.

Lighting Metropolis

Finansiär: Lightning Metropolis stöttas av Interreg Öresund, Kattegatt Skagerack.

Budget: 7 312 248 EUR

Beviljade medel: 3 656 124 EUR

Lead partner: Albertslund kommun

Partners: Gate 21/DOLL, Københavns Kommun, Malmö stad, Roskilde Kommun, Helsingborg stad, Kalundborg Kommun, Lunds kommun, Frederikssund Kommun, Region Hovestaden, Region Skåne, Aalborg universitet, IIIEE, Lunds universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Öresundskomiteen, Zumtobel, Philips, TDC, DONG, Citelum, Kraftringen, Copenhagen Capacity, Invest in Skåne, Innovation Skåne AB

Projektperiod: 1 oktober 2015 - 30 september 2018

Foto: Susanna Sonesson

Relaterade filmer
No items found.
Relaterade projekt Taggar
Kontaktperson

Susanna Sonesson

Finansieras av
Fler projekt