Future Living & Spaces

LKF: Xplorion, ett bilfritt boende med mobilitetstjänsten EC2B

March 5, 2024

Vad sägs om ett bilfritt, rökfritt och tvättmedelsfritt boende – med service och tjänster i huset som gör att du kan leva klimatsmart? I LKF:s nya hållbara boende Xplorion ingår exempelvis mobilitetstjänsten EC2B där de boende kan låna en elbil, elcykel eller leta resor med kollektivtrafiken.

LKF högteknologiska huset Xplorion, erbjuder boende i ett smart hus fyllt med smarta byggtekniska lösningar kombinerat med tjänster som underlättar ett klimatsmart och hälsosamt liv.

Under slutet av 2020 stod LKF:s flerfamiljshus Xplorion klart på södra Brunnshög. I huset finns 54 lägenheter där de boende har möjlighet att påverka sitt klimat- och miljöavtryck på ett sätt som inte varit möjligt tidigare. Huset producerar och lagrar egen grön el och säljer överskottet till elnätet. Den smarta ventilationen och byggtekniken gör att hyresgästerna förmodligen aldrig kommer behöva ha sina element påslaget. Huset tar vara på all värme, så att knappt någon ny energi behöver tillföras i lägenheten för att värma upp lägenheten. Varmvattnet värms genom överskottsvärmen från forskningsinstitutet MAX IV.

– Byggnadstekniken, själva huset och levnadssättet är bra för klimatet, miljön, ekonomin och hälsan - hållbarhet är grundstommen i vår innovativa ansträngning för att möta framtiden, berättade Dennis Kerkhof, byggnadsprojektledare på LKF.

Bild: LKF/Xplorion.

För att underlätta för ett liv med cykel istället för bil, ser Xplorion annorlunda ut mot vad vi kanske är vana vid. Huset har en bred hiss och rymliga loftgångar. På så sätt kan hyresgästerna ta sina cyklar hela vägen fram till lägenhetsdörren. Loftgångarna har plats för cykelparkering. Det bilfria huset har inte några bilparkeringar för de boende, och på så sätt minskades materialåtgången. Att minska på användningen av byggmaterial minskar i sig den negativa påverkan på miljö och klimat.

Solcellerna på taket kan nyttjas för att ladda fordonen i bilpoolen och elcykelpoolen. De boende kan på ett smart sätt söka efter bästa och klimatsmarta transportalternativ genom mobilitetstjänsten EC2B, där kollektivtrafik, bilpool och cykelpool görs tillgängliga via en app.

– Vi på LKF driver innovationen framåt genom att via Xplorion visa på hur man kan bygga på ett smartare sätt med hållbarhet i tanken, och samtidigt erbjuda ett boende som tillåter hyresgästerna att leva ett klimatsmart liv. En tjänst som EC2B passar perfekt i det tankesättet, tyckte Dennis Kerkhof.

- Vi vill att det ska bli enkelt för folk att leva utan egen bil och använda mer hållbara transportalternativ, fortsatte Björn Wendle, vd på EC2B Mobility.

För att utveckla, anpassa och demonstrera mobilitetstjänsten i Xplorion gav innovationsprogrammet Viable Cities stöd till ett projekt där LKF, EC2B, Byggnadsfirman Otto Magnusson och Future by Lund medverkade. EC2B utvecklas tillsammans med användarna i Xplorion och målet är att tjänsten sedan ska kunna spridas till fler fastighetsägare och ytterligare städer.

- I projektet finns en intressant mix av aktörer som tillsammans har omfattande kompetens inom både fastighet och mobilitet, ss Björn Wendle. Jag är övertygad att vi ska kunna skapa ett bra innehåll av mobilitetstjänster för LKF:s hyresgäster. Vi hoppas också att projektet ska leda till att det blir enkelt för fler fastighetsägare att bygga in en mobilitetslösning i sina fastighetsprojekt.

Projektet varade i två år. Viable Cities är en del i satsningen strategiska innovationsområden som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Fler projekt