Future Living & Spaces

Lunds kommun: Trans-PED omvandlar städer med hjälp av plusenergiområden

February 23, 2023

Stadsdelar med plusenergi är ett bra sätt att uppnå målen för minskade koldioxidutsläpp, samtidigt som man skapar mer motståndskraftiga och beboeliga städer. För att lättare kunna utveckla fler områden med positiv energi är det viktigt att man göra förändringar i hur städer planeras, utformas och drivs. I projektet Trans-PED där Lunds kommun deltar är syftet att utveckla en styrmodell som kan leda till djupgående förändringar i städerna.

Trans-PED står för Transforming Cities through Positive Energy Districts och är ett projekt som handlar om att få till förändringar av städer med hjälp av plusenergiområden. Ett plusenergiområde är en stadsdel med årlig nettonollenergiimport.
För att skapa plusenergiområden krävs det grundläggande förändringar i hur städer planeras, utformas och drivs på lång sikt. I projektet Trans-PED är syftet att utveckla en ny styrmodell som kan användas av de som vill skapa plusenergiområden. Det tvååriga pilotprojektet engagerar PED-intressenter i Sverige, Belgien och Österrike för att utveckla en gemensam uppsättning verktyg och tillvägagångssätt för att kunna bedöma och använda urbana energiinnovationer på ett bra sätt.
I projektet använder man fem etablerade och ambitiösa PED-områden för att utveckla styrmodellen. EU har som mål att stötta planering och införande av hundra PED-områden fram till 2025. Energi är ju en av de viktigaste frågorna för att nå klimatneutralitet, och plusenergiområden är ett viktigt instrument i den omvandlingen.
- Visionen är att Brunnshög skall bli energipositivt. Genom att delta i projektet har vi visat de andra städerna hur vi arbetar och vi har lärt oss av dem, samtidigt har nya styrmodeller tagits fram baserat på våra gemensamma erfarenheter, säger Markus Paulsson, energistrateg och projektledare på Lunds kommun.


Trans-PED
Finansiär:
JPI Urban Europe
Projektledning: KTH
Projekttid: februari 2021 – februari 2023
Partners: Trans-PED är ett internationellt projekt med elva partners från Österrike, Belgien och Sverige. Det är Linköpings universitet, Lunds kommun, Cosmopolis – Vrije Universiteit, Bryssel, DUSS-explorers, OEAW-ITA, FH Technikum Wien, UFGC GmbH, Kleboth und Dollnig ZT GmbH, StadtLABOR – Innovationen für urbane Lebensqualität GmbH, ElectriCITY Innovation.

Relaterade filmer
No items found.
Relaterade projekt Taggar
Kontaktperson
Finansieras av
Fler projekt