Future Living & Spaces

Lunds kommun: 100 klimatneutrala och smarta städer 2030

August 5, 2022

Lund utsågs under 2022 till att bli en av EU:s 100 klimatneutrala städer. Lund kommer i och med beslutet stödjas, främjas och visas upp som ett exempel på hur man kan arbetar för att bli en klimatneutral stad.

EU siktar på att uppnå 100 klimatneutrala och smarta städer till år 2030. Dessa städer ska vara föregångare för andra europeiska städer som i sin tur ska kunna bli klimatneutrala till år 2050. EU hoppas att de utvalda städerna ska vara djärva och kreativa och fokuserar särskilt på de klimatutmaningarna som finns inom stadsplanering, transport och energi. Arbetet har pågått under en längre tid i Lund, men kommer nu att förstärkas i och med EU:s beslut.

Målet för EU är att i projektet involvera lokala myndigheter, medborgare, företag, investerare samt regionala och nationella myndigheter. De 100 städerna kommer att bli innovationsknutpunkter. Satsningen har en koppling till det svenska arbetet med klimatkontrakt för städer, Lund är involverat genom det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities sedan 2019.

Läs mer på Lund.se

Uppdraget för klimatneutrala och smarta städer "Cities Mission" är ett av fem EU-uppdrag, och är en nyhet i Horizon Europes forsknings- och innovationsprogram för åren 2021–2027.  Totalt kommer Horizon Europes att investera 360 miljoner euro under perioden 2021–23. Kommissionen kommer att arbeta för att hjälpa till att mobilisera ytterligare finansiering från offentliga och privata källor.

Relaterade filmer
No items found.
Relaterade projekt Taggar
Kontaktperson
Finansieras av
Fler projekt