Future Living & Spaces

Värmeverket skapar social energi i södra Lund

March 4, 2024

Det gamla Värmeverket vid Klostergården skulle kunna bli en kreativ knutpunkt för stadsdelen och ge de boende ökad kvalitet på sin fritid. Dessutom kan verket innebära att Lund får en testmiljö där man kan prova vad som är viktigt när framtidens hållbara städer ska planeras och byggas. Vid några tillfällen har därför Värmeverket använts som ett fiktivt men möjligt projekt där flera aktörer kläcker idéer för Värmeverkets framtid.

Idag står sydvästra delen av Lunds stad inför en förvandling. 2023 får området en pågatågsstation och med det följer sannolikt ett ökat bostadsbyggande i området. Alldeles intill platsen där stationen ska byggas finns södra verket, ett värmeverk som ägs av Kraftringen.
Här sås Vesna Vasiljkovic, då projektledare på stadsbyggnadskontoret i Lund, en lämplig plats att skapa en kreativ knutpunkt i stadsdelen.

-Vi har intentioner att skapa två till tre mötesplatser längs stråket från Stadsparken och ner till Höje å. Mitt i stråket finns värmeverket och det skulle kunna bli den första mötesplatsen som dessutom har potential att växa till en viktig nod i området.

Värmeverket har en starkt industriell karaktär och har ritats av den välkände lundaarkitekten Hans Westman.

- Industribyggnader är utan tvekan en stor resurs som kan frigöra en kreativ potential, säger Vesna Vasiljkovic. Det finns något förlåtande i och kring dem. Miljöerna är inte helgjutna och strikta, inte helt färdiga såsom många andra platser i Lund. Byggnaderna har oftast stora volymer - både yta och höjd - vilket skapar en flexibilitet och föränderlighet i användningen av dem.

I tankeexperimentet gjordes Värmeverket till en mötesplats och ett socialt kitt för området.

- Istället för att som traditionellt göra en plan och sedan bygga och försöka integrera det sociala kan vi vända på det genom att göra tvärt om, menar Vesna Vasiljkovic. Vi
vill nu först stärka och lyfta fram det sociala, helst i samverkan med många aktörer och sedan göra en plan som utgår från det. Projektet med Värmeverket kan bli en test på hur man gör detta. Sydvästra Lund går in i en stark utveckling i och med pågatågsstationen 2023.

För att kunna planera en mer långsiktig utveckling av värmeverket har studenter från Malmö högskolan hjälpt till att hitta nya tankar och möjligheter. Studenterna har
laborerat fram sex mångsidiga förslag för hur byggnaden kan spela en central roll för området.

Värmeverket skulle alltså inte bara kunna bli en mötesplats med möjlighet för kultur och rekreation, utan också en testbädd för hur man ska arbeta i liknande områden. I
byggnaden går det att laborera och testa idéer tillsammans med många aktörer. I projektet medverkade Stadsbyggnadskontoret, Kultur & Fritidsförvaltningen, Tekniska förvaltningen, Malmö Högskola, The Creative Plot, Näringslivskontoret-Future by Lund, Skaparkollektivet Forma, Trans Europé Hallés, omkringliggande skolor och medborgare.

Relaterade filmer
Kontaktperson
Finansieras av
Fler projekt