Future Living & Spaces

CoAction: Lunds kommun i nytt stort klimatsamarbete

March 1, 2024

CoAction Lund är ett projekt som samlar aktörer i Lund i en storskalig förändringsprocess för att Lund ska bli klimatneutralt till 2030. Lunds kommun leder projektet och på sikt kan andra städer bli involverade – nu får satsningen en miljon kronor för att starta arbetet. CoAction Lund är utsedd till en av två piloter i Sverige som görs för att demonstrera vägen mot klimatneutralitet.

Hösten 2023 blev Lund rankat som Sveriges miljöbästa kommun 2023 av tidningen Aktuell Hållbarhet. Lunds kommun arbetar sedan tidigare bland annat med Klimatneutrala Lund 2030, och nu stärker man klimatarbetet genom projektet CoAction Lund. Projektet har som mål att verka för att göra Lund klimatneutralt till 2030, och detta ska göras möjligt genom ökad samverkan mellan universitet, företag, kommun, medborgare, föreningar och andra aktörer i Lund. I veckan kom beskedet att Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, beviljat CoAction Lund en miljon kronor. Lund har därmed blivit utsedd till en av två piloter i Sverige (den andra är Stockholm). Det innebär att arbetet som görs i Lund kommer att följas av forskare och många andra städer och visas upp som ett internationellt föredöme.

Över 25 aktörer är med: större arbetsgivare, fastighetsägare, myndigheter, energileverantörer, universitetet och lösningsaktörer utöver kommunen. I projektet deltar främst aktörer i innovationsstråket runt Brunnshög, Ideon och Medicon Village, men även Tetra Pak och Alfa Laval med anläggningar i andra delar av Lund. Satsningen fokuserar på energi och mobilitet, eftersom persontransporterna står för majoriteten av utsläppen i Lund och ett robust energisystem ses som en absolut nödvändighet för att klimatneutralitet ska uppnås.  

Distriktet runt Brunnshög, Ideon och Medicon Village är ett av Sveriges mest arbetsplatstäta områden med mycket trafik. För att området ska kunna växa och fortsätta vara en attraktiv plats för framtida medarbetare och företag behövs gemensamma åtgärder som minskar bilkörandet och som gör att fler väljer spårvagn eller cykel. Lösningen på detta kan vara ett ökat samarbete och gemensamma lösningar, som till exempel energigemenskaper, delade p-platser, kampanjer och förmånspotter för anställda. Lunds problematik är inte unik – och därför är det viktigt att de lösningar som tas fram också kan spridas till andra.

Utöver mobilitetslösningar ska ett flexiblare och mer ”internetiserat” energisystem utvecklas inom CoAction Lund. Andelen lokalt producerad och lagrad förnybar energi ska öka – något som behövs för att Lund ska nå sina klimatmål och kunna undvika effektbrist i framtiden.

CoAction Lund - förprojekt

Projektledare: Markus Paulsson

Projekttid: 2023-10-02 - 2024-06-17

Projektmedel: 1 milj SEK

Finansiär: Vinnova i utlysningen "Systemdemonstratorer för Klimatneutrala städer - Planeringsfas".

Projektpartners: Axis, Alfa Laval, Energy Opticon, LKP, Trivector, Rise, Coride, Kraftringen, ViaEuropa, Wihlborgs, Blekingska nationen, EC2B, Skånetrafiken, Modity, ESS, Innovation Skåne, Lunds universitet, Future by Lund, Tetra Pak, Ideon Science Park, Trafikverket, Rd Glead, Medicon Village, LKF, Lunds kommun, Akademiska hus, Camurus. Fler projektpartners kommer med efter hand.

Fler projekt