Future Living & Spaces

Användarbeteende och energi

March 4, 2024

Akademiska hus ville minska energianvändningen till hälften och vände sig till användarna för att hitta de bästa sätten att spara energi.

Akademiska hus ville hitta åtgärder att minska energianvändningen genom att involvera verksamheten och brukarna på Kemicentrum på Lunds Universitet. Projektet fokuserade på Kemicentrum 1 med en yta på 22 200 kvadratmeter. Eftersom man såg att studenter tar med universitetets miljöprofilering när de väljer var de ska studera hoppades man att det skulle finnas ett intresse att hjälpa till med studien.

Akademiska hus, som äger många av Lunds Universitets lokaler, ville minska den levererade energin till verksamhet och fastigheter med 50 procent mellan 2000 och 2025. Ieffektabonnemang för el är på 11 MW. I dag finns enbaslast (den basenergi som krävs när lokaler används väldigt litet eller är tom) på ca 5MW om Akademiska Hus inte harlyckats minska med de besparingsåtgärder som redan hagjorts. För att klara det sammanlagda målet

Förstudien skulle innehålla både en kartläggning av elmätarstruktur och mappning av potentiella stora elförbrukare samt workshop och gruppdiskussioner med nyckelpersoner på Kemicentrum. I diskussionerna man försöka fånga upp användarbeteenden som påverkar elanvändningen. Workshopen
inleddes i december 2016.

Förstudien var tänkt att ligga till grund för genomförande av föreslagna åtgärder. Åtgärderna gjordes i samverkan med verksamheten. Akademiska hus har liknande fastigheter även på Campus i Lund, Frescati, KTH, Chalmers, Uppsala och Umeå men exemplet kan spridas även till andra fastighetsägare i till exempel Lund.Projektdeltagare var STI (Sveriges Tekniska forskningsinstitut) och Future by Lund.

Relaterade filmer
Relaterade temaområden
Relaterade blogg Taggar
Kontaktperson
Finansieras av
Fler projekt