Future Living & Spaces

CoPilot: Lund en av EU:s utvalda pilotstäder

March 1, 2024

I Lund pågår ett intensivt arbete med klimatlösningar. Lund en av 100 europeiska städer som EU har valt ut för att gå före i klimatomställningen för att bli klimatneutrala till 2030. Nu är det också klart att Lunds arbete förstärks genom att staden har valts ut som en av EU:s pilotstäder eftersom staden är innovativ, samarbetar med andra aktörer i och utanför Lund och har som avsikt att sprida framtagna lösningar till fler städer runt om i Europa.

I januari 2024 blev det klart att Lund, Malmö, Helsingborg och Gävle är utvalda som några av de 26 nya städer i det europeiska programmet Pilot Cities. Pilotstadsprogrammet består nu av sammanlagt 79 städer som arbetar med att ge plats för banbrytande klimatåtgärder. Pilotstäderna ska fungera som innovationsnav för att testa lösningar för snabb utfasning av fossila bränslen.

EU ger städerna sammanlagt nästan 15 miljoner euro i finansiering och stöd från NetZeroCities för att under de närmaste två åren tillsammans lansera 22 pilotverksamheter för att testa och genomföra systemiska och lokalt utformade innovativa åtgärder inom ett brett spektrum av ämnen, från energieffektivitet och energiomställning till medborgarengagemang och förbättrade styrmodeller.

– Att Lunds kommun har utsetts till pilotstad av EU är hedrande men också förenat med ett stort ansvar. Detta är ytterligare en viktig injektion i vårt arbete mot att bli en klimatneutral stad, säger Anders Almgren, kommunstyrelsens ordförande, Lunds kommun i Net Zero Cities pressmeddelande.

Pilotstäderna kommer också att få direkt stöd från stadsexperter och få möjlighet att lära av andra städer under det tvååriga programmet. Resultaten och lärdomarna från pilotstädernas arbete kommer i sin tur att delas med de städer som inte är pilotstäder och som valts ut för att delta i ett partnersamverkansprogram, vilket mångdubblar programmets inverkan på europeiska städers ansträngningar att bli klimatneutrala.

– Genom att vara en pilotstad kan vi accelerera vårt klimatarbete ytterligare. Vi ser fram emot att inspireras av andra och inspirera dem i gengäld. I Lund har staden, medborgarna och andra intressenter förbundit sig till klimatneutralitet till 2030, och för att nå dit måste vi arbeta tillsammans, säger Jon Andersson, Hållbarhetschef i Lunds kommun.

Future by Lund kommer att vara en partner i projektet och bidra genom kunskaper inom portföljarbetssättet.

CoPilot Lund

Projekttid: jan 2024-2026

Projektledare: Lunds kommun

Finansiering: €500,000- €600,000

Finansiär: EU NetZeroCities

Läs mer

Relaterade filmer
Relaterade temaområden
Kontaktperson

Markus Paulsson, Lunds kommun

Finansieras av
Fler projekt