Future Living & Spaces

Lighting Metropolis, Green Economy: Framtidens belysning testas i Greater Copenhagen

March 4, 2024

De senaste åren har intresset för hur ljuset påverkar levande varelser ökat betydligt. Nobelpristagare har visat att det naturliga solljuset hjälper oss att optimera vår fysiologi för dygnets olika faser, och det har lett till olika tester av solljusliknande belysning inomhus. Ett relaterat ämne är hur människor påverkas av att exponeras för ljus nattetid. I Projektet Lighting Metropolis har kommuner och regioner i Greater Copenhagen testat hur LED-belysning kan anvndas för att spara energi och för att skapa mer hälsosamma ljusmiljöer.

Lighting Metropolis är ett EU-projekt, som leds av Innovation Skåne och Gate 21. I projektet är målet att skapa bättre och rätt belysning, både i form av anpassad belysning för människor i olika situationer och i form av energibesparingar. En rad delprojekt har genomförts och har även involverat forskare. I projektet har man också arbetat genom att samla tillgänglig kunskap, genom att inspirera och genom att skapa nätverk och samverka. Projektet avslutades under 2022 kommer också resultaten av de belysningsprojekt som gjorts att redovisas, men redan nu står det klart att det finns stora möjligheter att förbättra människors hälsa genom rätt belysning.

Det viktigaste syftet i projektet har  varit att minska energiförbrukningen (målet var 5 700 000 kWh/år) och det har man verkligen lyckats med. Övergången till LED-belysning i projektet har gett en sammanlagd energibesparing på 7 251 446 kWh vilket motsvarar elförbrukningen för 1800 hushåll. Det är en genomsnittlig energibesparing på 61 procent för alla delprojekt där man i vissa fall lyckats spara över 90%.

Utöver detta har deltagarna undersökt olika aspekter av ljuskvaliteten från LED-belysning, och det arbetet finns utförligt beskrivet i den avslutande publikationen. Där poängteras att hög kvalitet på ljuset är viktigt eftersom vi ju vistas inomhus i artificiellt ljus under stora delar av vår vakna tid, och därmed inte vistas i naturligt dagsljus.

Utöver detta har deltagarna undersökt olika aspekter av ljuskvaliteten från LED-belysning, och det arbetet finns utförligt beskrivet i den avslutande publikationen. Där poängteras att hög kvalitet på ljuset är viktigt eftersom vi ju vistas inomhus i artificiellt ljus under stora delar av vår vakna tid, och därmed inte vistas i naturligt dagsljus.

En viktig del i projektet gällande inomhusljus har varit att undersöka fördelar med dygnsrytmsljus på olika vårdavdelningar och omsorgsboenden i Skåne. Tanken är att förstärka det äkta dagsljuset som kommer in genom fönster och styra såväl färgtemperaturer som intensitet i inomhusbelysningen så att det överensstämmer med solljuset och kan förstärka solljusets fördelar. I projektet har man investerat i dygnsrytmsbelysning på två vårdavdelningar på Helsingborgs lasarett, en psykiatrisk avdelning på SUS i Malmö och ett vård- och omsorgsboende i Klippan. På den danska sidan har man arbetat mer i skolmiljöer, till exempel i Ballerup och Roskilde. På vårdavdelningar har det förväntade resultatet varit att ljuset ska skapa ett bättre mående hos patienter och färre sjukskrivningar och lägre omsättning hos personalen.

Mer om projektet

Länk till katalog med resultaten.  

Länken till filmen

Faktaruta Lighting Metropolis

Projektperiod: 1 februari 2019 - 31 januari 2022

Budget: 5 120 856 EUR

Beviljade medel: 2 560 428 EUR

Lead partner: Ballerup Kommune

Partner: Egedal kommune, Gladsaxe kommune, Albertslund kommune, Kalundborg kommune, Roskilde kommune, Lolland kommune, Aalborg kommune, Gate 21, DTU Fotonik, Faxe kommune, Innovation Skåne, Region Skåne, Lunds kommun, Trelleborgs kommun, Kristianstad kommun, Bjuv kommun, Lunds universitet, Klippan kommun, Hörby kommun

Relaterade filmer
Relaterade temaområden
Kontaktperson
Finansieras av
Fler projekt