Future Living & Spaces

Lunds kommun, Kraftringen: COOL DH - lågtempererad fjärrvärme

March 1, 2024

COOL DH är ett EU-projekt med syfte att optimera användningen av lågtempererad fjärrvärme. I projektet arbetade ett antal svenska och danska samarbetspartners med lösningar för lågtempererad fjärrvärme med syftet att främja en mer resurs-, energi- och kostnadseffektiv fjärrvärmeförsörjning för framtidens hållbara städer. Projektet avslutades under hösten 2022 och har en stark koppling till det lågtempererade fjärrvärmenätet som Kraftringen anlägger i Brunnshög.

COOL DH-projektet arbetade med att innovera, demonstrera, utvärdera och sprida tekniska lösningar som behövs för att använda källor till mycket låggradig överskottsvärme för uppvärmning av energieffektiva byggnader via lågtemperaturfjärrvärme. Projektet visar hur övergången till lågtempererad fjärrvärme kan göras på ett resurseffektivt och energieffektivt sätt.
Målet med COOL DH-projektet var att ta fram och testa nya lösningar samt stötta städer i deras strävan, både i att planera och distribuera nya, effektiva fjärrvärme- och kylsystem och för att de ska kunna utöka och renovera befintliga system till högre standarder. Detta kan möjliggöra en större användning av förnybara energikällor och återvinning av överskottsvärme eller spillkyla. Samtidigt var avsikten att förbättra systemens övergripande effektivitet.
COOL DH finansierades inom Horizon 2020-programmet och i projektet arbetade ett antal svenska och danska samarbetspartners. I projektet deltog städerna Lund i Sverige och Høje-Taastrup i Danmark.
Projektet har en stark koppling till ”världens största lågtempererade fjärrvärmenät” – det fjärrvärmenät som byggs av Kraftringen på området Brunnshög i Lund. I det arbetet används restvärme från forskningsanläggningen MAX IV och för det nya fjärrvärmenätet har man projektet bland annat utvecklat nya och enklare distributionsrör för att använda i Lund och Høje-Taastrup.
- Då det är återvunnen värme i det nya fjärrvärmenätet på Brunnshög har det en mycket bra miljöprestanda, berättar Markus Paulsson på Lunds kommun. Detta tillsammans med en ny prismodell som premierar effektiv värmeanvändning har gjort att de flesta nya husen på Brunnshög ansluter sig till fjärrvärme. För staden är det också positivt att de nya rören kan läggas i mindre schakt, vilket gör att det går fortare att förlägga rören samtidigt som de tar mindre plats.
Länk till projektets webbplats.

COOL DH
Finansiär:
EU genom Horizon 2020
Projekttid: oktober 2017 - september 2022
Projektbidrag: 5 279 936 Euro
Projektledning: Cowi
Partners: Kraftringen, Høje-Taastrup kommune, Lunds kommun, Lunds universitet, Euroheat & Power, Logstor AS, Hoje-Taastrup Fjernvarme AMBA, Cowi, Cetetherm, LKF.

Relaterade filmer
Relaterade temaområden
Kontaktperson
Finansieras av
Fler projekt