Digital Cities & Citizens

Smarta Byar: Fab City

March 4, 2024

Barcelona, Shenzhen, Mexico City och så Veberöd - 2021 blev Lund genom Smarta Byar i Veberöd en del av den globala organisationen Fab City Global Initiative. Mer än trettio städer är med i Fab City och medlemmarna minskar sitt klimatavtryck bland annat genom att öka andelen lokalproducerat. Veberöd blev den första Fab City-medlemmen i Skandinavien.

Fab City Global Initiative är ett globalt projekt med syfte att utveckla lokal produktion och globalt uppkopplade självbärande lokalsamhällen. Kärnan i initiativet är ett nätverk av städer, regioner och länder som försöker hitta lokala tillvägagångssätt för att producera i stort sett allt som byn, staden och samhället konsumerar till 2054. Vid slutet av 2020 hade mer än 30 städer antagit utmaningen. 2021 blev Veberöd i Lunds kommun ny medlem. Veberöd är både den minsta och den nordligaste medlemmen och samtidigt den första medlemmen i Skandinavien.

- Vi på Fab City Global Initiative är glada att kunna bjuda in Veberöd till Fab Citys globala medlemsnätverk bestående av städer, stater och regioner, hälsar Ida Jusic på Fab City. Veberöd är en utmärkt kandidat till att som medlem ingå och medverka i Fab City-nätverket. Veberöds strategi att sammanföra akademi, näringsliv och myndigheter med det lokala samhället för att bygga social påverkan är helt i linje med Fab City-agendan. Vi på Fab City Global Initiative ser fram emot att arbeta med ett så kreativt team för att bygga en bättre urban framtid.

Veberöd är en by som arbetar med att kombinera nya lösningar och processer med ett mindre samhälle och dess innevånare. Bakom ansökan till Fab City Global Initiative står Byutveckling som arbetar med hållbarhet bland annat genom sin digitala plattform Smarta Byar.

Smarta Byar är en aktiv del av Lunds kommuns innovationsplattform Future by Lunds olika projekt, som Smarta Offentliga Miljöer och Lund Open Sensoring City. I projekten har Smarta byar gett det mindre samhällets perspektiv på hur man kan använda IoT-teknik och hur man kan arbeta med hela det smarta samhället, inte enbart den smarta staden.

Fab Citys Globala Initiative startades 2011 av Institut d'Arquitectura Avançada de Catalunya, MIT Center for Bits and Atoms, Fab Foundation och Barcelonas kommunfullmäktige.

Barcelona, Zagreb, Amsterdam, Shenzhen, Mexico City, Hamburg, Paris, Santiago, Seoul och Detroit är några av de medverkande städerna.

Fler projekt