Digital Cities & Citizens

SOM II, delprojekt: Kornas vattenho blir smart

March 4, 2024

Det är inte enbart människor i en stad som kan ha nytta av sensorer – även för kor i en hage i utkanten av Veberöd kan ny teknik ha stor betydelse. Det visar det försök som Smarta Byar har gjort med sensorer som larmar om vattnet tar slut i kornas vattenho – och på köpet har det gett nya kunskaper om kornas vattenvanor.

Upptakten till projektet med kornas vattenho i Veberöd var en händelse en midsommarafton för några år sedan. Sent på natten fick kornas ägare ett samtal om att korna rymt genom stängslet, och det var bara att avbryta midsommarfesten och ge sig ut på åkern och jaga kor. Orsaken visade sig vara att pumpen till vattenhon gått sönder och de törstiga korna hade rymt i jakt på vatten.

Året efter hade Smarta byar gjort kornas vattenho till ett IoT-projekt, och i karet fanns sensorer på olika nivåer för att känna av om där fanns vatten eller inte. Och konstigt nog var det just på midsommarafton ett år efter första rymningen som larmet gick igen. Det visade sig vara pumpens batteri som tagit slut. En timme senare var pumpen åter igång och felet hann åtgärdas innan korna blev allt för törstiga. Projektet visade vilka otroliga fördelar modern teknik kan medföra. Utan nivåsensorer hade det kunnat ta lång innan felet hade upptäckts och reparerats, vilket hade medfört lidande för korna.

Mätningarna fortsatte och gav dessutom nya kunskaper som projektdeltagarna inte väntade från början. Smarta byar hade två nivåer på sensorerna, en som ligger 5 cm under ytan på vattenhon och en som ligger 10 cm från botten. Det visade sig att det lätt går några hundra liter på en gång när korna kommer för att dricka – och den gröna grafen i diagram 1 hur vattennivån sjunker för att sedan oftast snabbt automatiskt fyllas på med vattenpumpen. I diagrammet kan man också se ett riktigt larm – det är när den ljusblå linjen går upp på 200 kPa.

Det betyder att karet tömts under nivån för den undre sensorn och att det sedan inte fyllt på något vatten. Då skickades larm via notis i en app och bonden fick meddelande via sms. Diagram 2 visar hur många larm som kom under en vecka – i det här fallet två stycken. En lärande och törstsläckande statistik!

Vad blev resultatet?

Projektet visade tydligt att det inte enbart är en stad som har nytta av sina sensorer. På landsbygden finns förstås en del behov som liknar de i staden men det finns också många behov och utmaningar som är helt skilda från de i en stad och som kan få en lösning med hjälp av lämpliga aktörer.

Fakta: Kornas vattenho blir smart

Projektet är ett delprojekt i SOM-projektet är en del av det Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas internet, IoT Sverige som finansieras av Vinnova. Anders Trana på Future by Lund var projektledare för hela projektet. Projektet startade den 1 september 2017 och pågick till december 2020.

Projekttid: 2018-04-01 - 2018-08-31

Projektledare: Jan Malmgren, Byutveckling

Projektpartners: Byutveckling, Sensefarm, Sensative

Fler projekt