Digital Cities & Citizens

IoT medför nya juridiska krav

När Internet of Things växer innebär det att allt fler uppgifter om stadens medborgare lagras. 2018 antar EU en strängare dataskyddslag, som kommer att medföra begränsningar. För att inte juridiken ska bli ett hinder för mindre aktörer att lansera produkter och tjänster i ett offentligt nätverk kommer Future by Lund att leda ett projekt där man reder ut vilka juridiska förutsättningar som gäller.

I Lund kommer det att finnas två projekt som handlar om Internet of Things, IoT, i offentliga miljöer - Open City Sensor NetworkSmarta Offentliga Miljöer. I kombination med dem kommer man också att undersöka de juridiska problem som kommer att uppstå när man samlar in mängder av data i offentliga miljöer. Att ha praktiska fall att utgå från är en stor fördel när man testar juridiken.

- Det kommer helt nya lagar på EU-nivå som kommer att ändra ganska mycket, berättar projektledaren Katarina Scott. På området som gäller sensorer och big data blir det speciellt tydligt eftersom de hanterar datalagring av personuppgifter.

I maj 2018 träder en omfattande reform av dataskyddet i kraft i Europa. Förordningen om dataskydd blir direkt gällande lag i Sverige och kommer att ersätta personuppgiftslagen, PUL. Förändringarna som sker i samband med att ett Internet of Things växer fram påverkar samtliga aktörer, vare sig de är stora eller små, offentliga förvaltningar, privata företag eller organisationer.

- Det är Future by Lunds ambition att bygga testbäddar som möjliggör att man kan prova saker och infrastrukturer som inte funnits tidigare, säger Katarina Scott. Hur vi hanterar det öppna sensornätverket LoRa är ett exempel. I det här projektet tänker vi på vad vi måste rigga rent juridiskt för att göra det enkelt och snabbt för de små och resurssvaga aktörerna att kliva in.

Förutom att man vill klargöra de juridiska frågeställningarna för att öka tillgängligheten vill man också skapa best cases och ett antal olika faktiska lösningar kring juridiska frågor baserat på verkliga affärsmodeller för SME (Small and Medium-sized Enterprise).

Den nya dataskyddslagen kommer att gälla inom hela EU, vilket innebär att produkter eller tjänster för den svenska marknaden redan har en internationell anpassning. Omvänt gäller att man i projektet skapar möjligheter för såväl lokala och nationella entreprenörer som internationella att medverka.

...
Relaterade filmer
No items found.
Kontaktperson
Finansieras av
Fler projekt