Digital Cities & Citizens

Open City Sensor Network

December 9, 2020

Intresserade privatpersoner, studenter och företag kan i ett förkommersiellt skede fritt prova innovativa lösningar i Lunds eget Internet of Things. Under våren 2017 installerade staden ett trådlöst nätverk som gör det möjligt för den som vill att gratis experimentera med sensorer och uppsamlande av miljödata i staden.

Våren 2017 installerades tre basstationer för ett öppet stadstäckande trådlöst nätverk i Lunds centrala tätort. Nätet är fritt att använda för olika aktörer i ett prekommersiellt skede. Det gör att studenter, intresserade privatpersoner och små och medelstora företag (SME) får lättare att delta i utvecklingen inom Internet of Things. I och med projektet kommer det också att bli enkelt att få tillstånd att sätta upp sensorer ute i staden. Det ska räcka med ett ok från gatukontorets ansvariga och tillstånden varar sedan ett år i taget.

- Det här ger en möjlighet för SME att kommersialisera sina tjänster. En gemensam innovativ miljö minskar investeringsbarriärerna när man är i en testfas, menar projektledaren Anders Trana, Future by Lund.

För att det ska bli möjligt kommer projektet att använda flera kompletterande tekniker för stadstäckande trådlösa nätverk, till exempel LoRa och Sigfox som är nyutvecklade standarder för trådlösa sensorer i städer. Lunds Universitet och Lunds stad tillhandahåller platser för infrastrukturen. Nätet hålls samman av mjukvara från Lundaföretaget Sensative som ser till att det blir en säker datadelning mellan olika nättyper, sensorägare och användare.

- Jag tror absolut att det kommer att finnas ett stort intresse för nätverket, säger Anders Trana. Det är troligen det första nätverket för sensorer i Sverige som är öppet och helt fritt. Detta kan locka till exempel studenter, personer från makersrörelsen och SME. Det unika är att nätet drivs på ett icke-kommersiellt sätt.

Skillnaden på detta initiativ och andra LoRa stadsnät är att det alltså inte drivs av privata intressen utan istället sköts av Lunds kommun och universitet tillsammans. Tanken är att nätet ska finnas kvar även efter projektet slut och då ägas av Lunds stad och förvaltas av LTH. Därför bygger man en modell som i framtiden ska kosta så litet som möjligt.

I projektet deltar dessutom Malmö Yrkeshögskolas apputbildning. 40 elever kommer genom kursmoment att bygga appar för den smarta och känsliga staden och kombinerar då social innovation med den senaste tekniken.

Förutom den långsiktiga verksamheten hålls även utbildningar i de olika teknikerna. Där kommer intresserade att kunna träffas under olika teman och labba fram lösningar på problemställningar som kommer från stadens förvaltningar och dess invånare.

Samtidigt pågår två andra projekt i Lund som rör IoT. Det rör sig dels om ett kommunalt sensorsnätverk, dels om ett projekt om som ska underlätta juridiken för SME när de arbetar inom IoT.

Läs även vårt blogginlägg om digitalisering här!

...
Fler projekt