Digital Cities & Citizens

OCSN - Open City Sensor Network

March 1, 2024

Under våren 2017 installerade Lund ett trådlöst LoRa-nätverk som gjorde det möjligt att gratis experimentera med sensorer och uppsamling av miljödata. Nätverket var ett av de första fria och öppna kommunikationsnätverket för IoT och sensorlösningar och allt från sensorintresserade privatpersoner och studenter till företag i ett förkommersiellt skede kunde fritt prova innovativa lösningar i Lunds eget Internet of Things.

Våren 2017 installerades tre basstationer för ett öppet stadstäckande trådlöst nätverk i Lunds centrala tätort. Nätet var fritt att använda för olika aktörer i ett prekommersiellt skede. Det gjorde att studenter, intresserade privatpersoner och små och medelstora företag (SME) fick lättare att delta i utvecklingen inom Internet of Things.

- Det här ger en möjlighet för SME att kommersialisera sina tjänster. En gemensam innovativ miljö minskar investeringsbarriärerna när man är i en testfas, menade projektledaren Anders Trana, Future by Lund. Det här är ett av de första fria och öppna kommunikationsnätverket för IoT och sensorlösningar.

För att detta ska bli möjligt kommer projektet att använda flera kompletterande tekniker för stadstäckande trådlösa nätverk, till exempel LoRa och NB-IoT som då var nyutvecklade standarder för trådlösa sensorer i städer. Lunds universitet, Kraftringen och Lunds kommun tillhandahöll platser för infrastrukturen. Nätet hölls samman av mjukvara från Lundaföretaget Sensative som såg till att det blir en säker datadelning mellan olika nättyper, sensorägare och användare.

Skillnaden på detta initiativ och andra LoRa-stadsnät var att det inte drevs av privata intressen utan istället sköttes av Lunds kommun och universitet tillsammans. I projektet avsåg man att bygga en modell som i framtiden skulle kosta så litet som möjligt.

I projektet deltog dessutom Malmö Yrkeshögskolas apputbildning. 40 elever provade genom kursmoment att bygga appar för den smarta staden och kombinerar då social innovation med den senaste tekniken.

Förutom den långsiktiga verksamheten hölls även utbildningar i de olika teknikerna. Där kunde intresserade träffas under olika teman och labba fram lösningar på problemställningar.

Vad blev resultatet?

Lund startade det första fria och öppna kommunikationsnätverket för IoT och sensorlösningar. I nätverket användes LoRa-teknik och nätverket täckte stora delar av Lunds tätort med omnejd.

Hur tas projektet vidare?

Nätverket bildade grunden till hela den öppna testbädden i projekten SOM, LOSC och FLOW.

Hösten 2019 tog energibolaget Kraftringen över sensornätverket i Lund. Även efter att Kraftringen tagit över är det möjligt att testa produkter i ett förkommersiellt skede i nätverket.

Kraftringen tar över

Projektet som gjorde Kraftringen till IoT-leverantör

Fakta Open City Sensor Network

Finansiär: 600 000 kr

Projekttid: dec 2016 – aug 2017

Projektledare: Anders Trana

Projektpartners: LTH, Lunds kommun, Rise, Sensative

Fler projekt