Digital Cities & Citizens

SOM-projektet gjorde Kraftringen till IoT-leverantör

Caroline Wendt
January 12, 2021

‍Ett helt nytt affärsområde och ett mer driftsäkert elnät i Lund – det måste ses som ett bra projektresultat! Att vara med som partner i projektet Smarta Offentliga Miljöer (SOM) har medfört flera effekter för energibolaget Kraftringen. Projektets mål var att hitta samhällsnytta med sensorer och IoT, och numera har Kraftringen hand om Lunds nät för sensorkommunikation, LoRa-nätet, som startades i projektet. Även Eslöv och Lomma håller på att få liknande nät. Dessutom kommer Kraftringen nu att utöka den elkraftövervakning som man började testa under projektet.

När SOM-projektet startade under våren 2017 var Håkan Skarrie, affärsutvecklare på Kraftringen, en av de första delprojektledarna. Det projekt som han började arbeta med kallades för ”Kritisk infrastruktur” och målsättningen var att se på vilket sätt sensorer skulle kunna övervaka driften av Kraftringens samhällsviktiga infrastruktur. Dessutom användes arton kabelskåp i centrala Lund för att prova ut hur BLE-meshtekniken kan knyta ihop skåpen till enheter i ett nät som samlar och skickar vidare sensorsignaler. Under 2020 har Kraftringen också haft sensorer i nätstationer för att prova elkraftövervakning för att snabbare lokalisera eventuella fel i nätet. I projektet har man testat i två stationer, och under nästa år planerar Kraftringen att placera ut ett tjugotal nya sensorer. Sammanlagt finns flera hundra nätstationer som kommer att kopplas upp efter hand. Dessutom är Kraftringen med i ett delprojekt där man använder sensorer för att övervaka om det står parkerade bilar som inte laddar på fyra laddplatser i centrala Lund.

Har det varit bra för Kraftringen att vara med i SOM?

– Ja, absolut! Innan SOM hade vi inte så stor koll på området med IoT och sensorer men i och med projektet har vi lärt oss mer om IoT och vilka möjligheter det kan innebära för oss, säger Håkan Skarrie. Relativt tidigt i projektet såg vi möjligheten till att bygga upp ett helt nytt affärsområde med sensorkommunikation. Våra lösningar ligger nu på en helt annan nivå, vi har en infrastruktur, vi använder Sensatives sensorplattform Yggio och vi har tagit över LoRa-nätet från projektet. Därmed är det mycket lättare för oss att sätta upp och testa nya sensorer i framtiden och vi kan erbjuda sensorkommunikation till våra kunder.

Än så länge används nätet i begränsad skala, och förutom Kraftringen är det framförallt bolag som deltagit i SOM-projektet som är igång. Bolaget Bintel övervakar underjordiska behållare för avfall och Sensefarm har sensorer som övervakar bevattningen av det stora nyplanterade trädet på Katedralskolans skolgård. Dessutom har Kraftringen börjat bygga upp LoRa-nät i ägarkommuner utanför Lund, med början i Eslöv och Lomma.

– Vi jobbar vidare på att hitta interna användare och nya kunder, berättar Håkan Skarrie. Genom SOM har vi en större samverkan med kommunen och kommunala bolag runt IoT och vi är en grupp som ser på hur vi kan göra detta bäst tillsammans. Vi ska samverka så mycket som möjligt så att inte alla bygger sin egen lösning. Ursprunget till det finns i SOM-projektet och genom arbetet i SOM har det gått snabbare än det hade gjort annars. I och med projektet har vi också fått ett nätverk och samarbeten med bolag inom det här området som vi inte hade haft annars. Det har också bidragit till ett antal projektsamarbeten, utanför och efter SOM-projektet med bland andra Axis Communications, Bintel, SenseFarm och Smarta byar.

Vad vill ni se som nästa steg efter SOM-projektet?

– Vi hoppas att projektet Lund Open Sensoring City (LOSC) ska fungera som en fortsättning för de nätverk och samarbeten som byggts upp inom SOM och att projektet innebär en fortsatt utveckling av Lund mot en öppen smart stad där nya samarbeten kan bidra till en gemensam nytta, säger Håkan Skarrie.

SOM-projektet är en del av det Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas internet, IoT Sverige som finansieras av Vinnova och Lunds kommun. Projektet startade den 1 september 2017 och pågick till den 18 december 2020.

Efterföljande projektet Lund Open Sensoring City pågår från maj 2020 till 2023 och stöttas av Vinnova och Lunds kommun.

Håkan Skarrie kopplar in sensorer på en laddplats på Mårtentorgen. På bilden med Johan Lindén, Mobile Heights och Magnus Edelberg samt Euan Muir, divM.
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar