Digital Cities & Citizens

Kraftringen har tagit över sensornätverket

Caroline Wendt
January 24, 2020

Kraftringen har hand om Lunds olika nät för el, värme, kyla, gas, fiber och sedan hösten 2019 även det sensornätverk som startades i Future by Lunds SOM-projekt. Den dominerande tekniken är LoRa, och nätverket skapar möjligheten att utveckla tjänster inom IoT. Den fria testbädd som upprättats för möjliggöra testprojekt i sensornätverket i ett förkommersiellt skede kommer att finnas kvar.

In English.

Det var våren 2017 som Future by Lund och SOM-projektet (Smarta Offentliga Miljöer) installerade tre basstationer för ett öppet stadstäckande trådlöst LoRa-nätverk i Lunds centrala tätort. Nätet var fritt att använda för olika aktörer i ett förkommersiellt skede så att studenter, intresserade privatpersoner och små och medelstora företag (SME) fick lättare att delta i utvecklingen inom Internet of Things. Sedan år 2017 har nätet byggts ut med ytterligare basstationer och täcker nu en ännu större del av Lund med omnejd.

Under åren har Future By Lund testat LoRa-tekniken i ett antal olika delprojekt inom SOM. Ett projekt handlar om att placera sensorer på sopkärl för att effektivisera sophanteringen, ett annat om att gräva ner sensorer i planteringar för att kunna veta när det är dags att vattna. Ur detta kom ett uppmärksammat uppdrag – det nyplanterade trädet på Katedralskolans skolgård har försetts med fuktsensorer i rotsystemet så att man kan säkerställa att trädet får rätt mängd vatten. Värdena gör att skötselansvariga sedan kan avgöra hur mycket extra vatten trädet behöver.

Att Kraftringen tar över nätet betyder att det blir möjligt för de som tidigare testat produkter inom SOM att också kommersialisera och utveckla sina tjänster. Även aktörer som inte varit med i SOM, men som har behov av sensorkommunikation, kan koppla upp sig. Den testbädd som byggts upp för att testa idéer i ett förkommersiellt skede kommer att finnas kvar för att ge privatpersoner, studenter och SME kostnadsfria möjligheter att prova idéer och utveckla olika tjänster.

– Det är fantastiskt roligt att vi nu kan kombinera ett öppet testnät  med ett kommersiellt drivet nät, det kommer att gynna alla aktörer i Lund som jobbar med att testa och utveckla IoT-tjänster och produkter , säger Anders Trana, projektledare för SOM-projektet.

Den huvudsakliga sensornätverkstekniken heter LoRa men Kraftringen arbetar även med Bluetooth och i framtiden förmodligen även andra tekniker. Ordet LoRa är en förkortning av Long Range som betyder ”lång räckvidd”. LoRa-tekniken är en standard i smarta städer världen över.

Smarta Offentliga Miljöer (SOM)

Några projekt i SOM där LoRa-nätverket används:

Soptunnor

P-platser

Blomsterurnor

Växter

Related videos to category:
Digital Cities & Citizens
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar