Digital Cities & Citizens

SOM II, delprojekt: Dolda sensorer skyddar byggnader

March 4, 2024

Sensorer kan mäta mycket – men kan också övervaka säkerheten i byggnader. I skolor, sjukhus och affärsgallerior finns oftast ett flertal skalskydd eller inbrottsskydd som alltid måste fungera och därför kan övervakas med sensorer. Ett exempel är Högevall i Lund där det är viktigt att veta att rulljalusierna vid receptionen alltid fungerar - därför finns övervakning året och dygnet runt.

I många byggnader finns skalskydd och inbrottsskydd som man inte lägger märke till, men som alltid måste fungera. Det kan till exempel vara motoriserade rulljalusier, rullgaller och brandjalusier. Fel eller problem som leder till stillestånd eller driftstörningar kan bli oerhört dyra men kan även vara skadligt för byggnaden eller för alla som vistas i byggnaden.

På Högevall gjordes ett arbete med att möjliggöra övervakning och rapportering av händelser som skulle kunna inträffa på de rulljalusier som sitter i receptionen. Med en sensor i jalusimotorn går det att övervaka så att motorn fungerar som den ska och hålla reda på när det är öppet och stängt (om jalusin är uppe eller nere).

Det går också att koppla in extra funktioner som lås, klämlist, fotocell eller larm. Med hjälp av modern informationsteknologi kan man också kontrollera till exempel brandjalusiers funktioner på distans. På så vis kan man analysera och felsöka redan innan en reparation och då ha med sig rätt verktyg och rätt reservdelar vid första besöket. På så sätt sparar man både tid, miljö och pengar. Det går också att göra proaktiv service och underhåll.

På Högevall kommer jalusin att övervakas med en sensor från Dimon systems som använder ett 3G/LTE/NBIOT-modem för anslutning till en egen nätverksuppkoppling (alltså inte i samma nät som själva byggnaden). Övervakning sker i realtid dygnet runt 365 dagar om året, och varje händelse loggas för att ge statistik och historik. Värdena kan man följa på en enkel och användarvänlig app/hemsida för att få en tydlig överblick av varje händelse.

Projektet är ett delprojekt i SOM-projektet är en del av det Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas internet, IoT Sverige som finansieras av Vinnova. Anders Trana på Future by Lund var projektledare för hela projektet. Projektet startade den 1 september 2017 och pågick till december 2020.

Fler projekt