Digital Cities & Citizens

Sensefarm: Styrning av ventilation av rotfrukter

February 2, 2023

När är det ekonomiskt lönsamt att ventilera en stuka med rotfrukter och hur gör man det på bästa sätt? Det är Sensefarm med och tar reda på i projektet Ventilering av rotfrukter lagrade i stukor på fält.

Vissa grödor, som till exempel sockerbetor och stärkelsepotatis, lagras i stuka på fälten i väntan på att fabriken ska kunna ta emot dem. Under tiden kan en del av skörden förstöras.

För att minska risken för lagringsförluster utvecklas i detta projekt en teknik för att ventilera stukan. Denna teknik består av två delar. Det är dels ett ventilationsrör som kan föras in i stukan, dels en mjukvara som styr ventilationen. Meningen är att man genom tekniken ska hålla ner temperaturen i stukan. Behovet av ventilering varierar med väder, temperatur och med vilken del av säsongen det är. I projektet görs en ekonomisk beräkning av när det är lönsamt att sätta in ventilering. Med den nya metoden går det att förlänga lagringstiden.

Sensefarm bidrog i projektet med kunskap om LoraWAN-tekniken som de lärde sig hantera när de satte upp mottagarstationerna i Lunds LoraWAN-nät.

- Sensefarm tog fram en trådlös temperaturövervakning baserad på LoraWAN-sensorer och lokala mottagare som skickade mätvärden direkt till en kylande fläktstyrning ute i fält, berättar Anders Hedberg, Sensefarm. Sensorerna i bet- och potatisstukor söder och norr om Lund kunde genom Lunds experimentella LoraWAN-nät övervakas parallellt för att verifiera hur fältsystemet fungerade under utvecklingen.

Ventilering av rotfrukter lagrade i stukor på fält

Finansiär: EIP-Agri

Totalt projektstöd: 3,7 miljoner kronor

Projekttid: 4 år

Projektledare:  NBR

Projektpartners: NBR; Nordic Beet Research, Hushållningssällskapet, Lyckeby Stärkelse, Frabil El AB, Edenhalls Mekaniska Verkstad, Farm Mac AB, Sensefarm.

Läs mer

Relaterade filmer
No items found.
Kontaktperson
Finansieras av
Fler projekt