Digital Cities & Citizens

Nu blir det koll på laddplatserna!

En ovanligt vacker dag i början av oktober träffades några av de medverkande i SOM-projektet på Mårtenstorget i Lund för att koppla upp moduler med radarsensorer på två av laddplatserna för elbilar. I och med detta går det att avgöra på distans om p-platsen är upptagen av en bil som parkerad utan att ladda.

På flera ställen i Lund finns laddplatser där elfordon både kan parkera och ladda. Kraftringen är en av de aktörer som tillhandahåller laddning och man har noterat att både elfordon och fossilbränsledrivna fordon parkerar på laddplatser utan att utnyttja laddmöjligheten. För att hitta ett sätt att säkerställa så att digitala tjänsterna kan visa om platsen är upptagen eller ledig provar nu SOM-projektet att ha sensorer på två laddstolpar på Mårtenstorget.

- Det spännande är att vi genom detta kan detektera om en bil står parkerad utan att ladda på laddplatsen, säger Håkan Skarrie på Kraftringen. Tidigare har vi enbart kunnat avgöra om någon laddar eller inte.

Håkan Skarrie på Kraftringen.

I projektet används Acconeers XM122modul, vilken innehåller en radarsensor som är liten och har lång batteritid. Meningen är att modulerna ska anslutas till Bluetooth mesh-nätverket som redan är uppbyggt runt Mårtenstorget i ett annat delprojekt inom SOM. Meshnätet består av enheter i nästan tjugo elskåp, och enheterna kommunicerar med varandra. I projektstarten kommer dock uppkopplingen att göras tillfälligt med Bluetooth Low Energy, BLE.

- Vi behöver uppdatera mjukvaran för att kunna ansluta nya typer av sensorer till meshnätet. Det hoppas vi kunna göra inom en snar framtid, säger delprojektledare Johan Lindén på Mobile Heights.

All data skickas sedan via en BLE Gateway till Sensatives sensorplattform Yggio. Nästa steg för projektet skulle kunna vara att koppla informationen till digitala tjänster som visar information om tillgängliga laddplatser.

Knut Mårtensson, miThings, Magnus Edelberg, divM, Johan Lindén, Mobile Heights och Euan Muir, divM.

Medverkar i detta delprojekt gör Kraftringen som tillhandahåller laddstolpar, Sensative med plattformen Yggio, Acconeer som har sensormodulen, miThings som gör kommunikation från sensor till plattformen Yggio samt DivM som sköter mekanik, montering av sensor med mera. Delprojektledare är Johan Lindén från Mobile Heights. Arbetet görs tillsammans med ett parkeringsprojekt i p-huset Färgaren, och i den delen ingår även LKP och ApParkingspot.

SOM-projektet (Smarta Offentliga Miljöer) är en del av det Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas internet, IoT Sverige, som finansieras av Vinnova. Projektet startade den 1 september 2017.

På stora bilden: Knut Mårtensson, miThings, Euan Muir, divM, Håkan Skarrie, Kraftringen, Britta Duve Hansen, Mobile Heights, Johan Lindén, Mobile Heights, Magnus Edelberg divM.

...
Fler projekt