Digital Cities & Citizens

SOM II, delprojekt: Övervakning av laddplatser

March 4, 2024

En ovanligt vacker dag i början av oktober 2020 träffades några av de medverkande i SOM-projektet på Mårtenstorget i Lund för att koppla upp moduler med radarsensorer på två av laddplatserna för elbilar. I och med detta går det att avgöra på distans om p-platsen är upptagen av en bil som parkerad utan att ladda.

På flera ställen i Lund finns laddplatser där elfordon både kan parkera och ladda. Kraftringen är en av de aktörer som tillhandahåller laddning och man har noterat att både elfordon och fossilbränsledrivna fordon parkerar på laddplatser utan att utnyttja laddmöjligheten. För att hitta ett sätt att säkerställa så att digitala tjänsterna kan visa om platsen är upptagen eller ledig provade SOM-projektet att ha sensorer på två laddstolpar på Mårtenstorget.

– Det spännande är att vi genom detta kan detektera om en bil står parkerad utan att ladda på laddplatsen, sa Håkan Skarrie på Kraftringen i en intervju från oktober 2020. Tidigare har vi enbart kunnat avgöra om någon laddar eller inte.

I projektet användes Acconeers XM122modul, vilken innehåller en radarsensor som är liten och har lång batteritid. Meningen var att modulerna skulle anslutas till Bluetooth mesh-nätverket som redan var uppbyggt runt Mårtenstorget i ett annat delprojekt inom SOM. Meshnätet består av enheter i nästan tjugo elskåp, och enheterna kommunicerar med varandra. I projektstarten gjordes dock uppkopplingen tillfälligt med Bluetooth Low Energy, BLE.

All data skickades sedan via en BLE Gateway till Sensatives sensorplattform Yggio. Steget därefter skulle kunna vara att koppla informationen till digitala tjänster som visar information om tillgängliga laddplatser.

I detta delprojekt medverkade Kraftringen som tillhandahåller laddstolpar, Sensative med plattformen Yggio, Acconeer som har sensormodulen, miThings som gör kommunikation från sensor till plattformen Yggio samt DivM som sköter mekanik, montering av sensor med mera. Arbetet görs tillsammans med ett parkeringsprojekt i p-huset Färgaren, och i den delen ingår även LKP och ApParkingspot.

Översikt av tekniska lösningar för övervakning av laddstolpar.

Vad blev resultatet?

Lösningen fungerar och visar om bilar står parkerade på laddplatserna utan att ladda. Sensorvärden skickas via Yggio till Kraftringen för analys.

Hur tas projektet vidare?

Inrapporterade värden skulle kunna utgöra underlag för tjänster som visar tillgängliga laddplatser.

Fakta Laddplatsövervakning:

Delprojekt i SOM-projektet som finansierades av IoT Sverige och startade den 1 september 2017 och pågick till december 2020.

Projekttid: 2020-02-01 - 2019-10-30

Projektledare: Johan Lindén, Mobile Heights

Projektpartners: Kraftringen, divM, miThings, Mobile Heights, Lunds kommun

På stora bilden: Knut Mårtensson, miThings, Euan Muir, divM, Håkan Skarrie, Kraftringen, Britta Duve Hansen, Mobile Heights, Johan Lindén, Mobile Heights, Magnus Edelberg divM.

Fler projekt