Digital Cities & Citizens

SOM II: Smarta offentliga miljöer

April 7, 2022

Tänk om soptunnan kan berätta när den är full, om du kan sitta hemma och se om grönsakerna i odlingslotten behöver vattnas eller om stadsplanerarna enkelt kan följa vilka vägar cyklisterna helst väljer. Just nu pågår ett försök med uppkopplade sensorer i ett fritt och öppet nätverk i Lund som kan görs allt detta och mycket mer tillgängligt för medborgarna i framtiden.

Smarta offentliga miljöer är ett projekt som Lunds kommun genomför i samarbete med Malmö stad och många företag. Både Lunds kommun och Malmö stad jobbar aktivt
med att öka insynen och delaktigheten för medborgarna och skapa bättre offentliga miljöer med hjälp av innovativa lösningar. Tanken är att uppkopplade
sensorer och prylar kan spela en viktig roll i skapandet av nya typer av lösningar samtidigt som det ger möjlighet till ökad företagsamhet.

Lund har också en bred satsning mot entreprenörer som vill utveckla sensorer i offentliga miljöer. Sedan våren 2017 finns ett öppet och gratis sensornätverk baserat
på i LoRa-teknik. Några verksamheter – som till exempel sensorer som övervakar en -  är redan igång i detta nät. Meningen är att det ska vara en låg barriär för att komma igång med försöksverksamhet. Efterhand kommer fler tekniker att användas, till exempel Wifi, NB-IoT och 5G.

En del av projektet är att hitta nyttor med Internet of Things (IoT) för kommunens verksamheter. Förhoppningen är att förvaltningar och kommunala bolag genom detta kan möta framtiden med teknologilösningar som är mer resurssmarta. Projektet kommer initialt att fokusera på fyra innovationsexempel:  Cykeldata, Övervakning av kritisk infrastruktur, Effektiv och säker stadsodling samt Användarstyrd avfallshantering.

Övervakning av kritiska samhällsstrukturer. 

I vissa elskåp i Lund finns viktig utrustning för stadens kommunikations- och elnät. Skåpen är viktiga för att samhället ska fungera. I projektet kommer man testa övervakning av skåpen med sensorer, men även undersöka vad man kan ha för nytta av en sensorstruktur i skåpen.

Cykeldata.

IoT erbjuder idag nya möjligheter för att samla in data om cyklisters trafikbeteende och i projektet kommer man samla data dels i en app, dels genom olika flödesmätningar.

Stadsodling 

Stadsodling och odlingar av växter i gröna miljöer är i ökande grad viktigt för städer. Odlingar har många positiva effekter och en mätning av till exempel regn, solinstrålning, vind och jordtemperatur kan optimera odlingen.

Avfallshantering

Även avfallshanteringen skulle kunna användarstyras. Det finns också ett behov av att hitta smartare lösningar för containertömning. Det kan göras med hjälp av
sensorer.

I projektet finns också en strävan att möjliggöra återanvändande, öppenhet och delning av information mellan olika aktörer och system. Denna aktivitet är central för att man ska kunna skapa en effektiv plattform och för att mer effektivt kunna implementera IoT-lösningar i den offentliga verksamheten.

Projektet har även ett nätverk av informella partners som kommer att växa under projektets gång.

Projektet är en del av det Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas internet, IoT Sverige som finansieras av Vinnova. Projektet startade den 1 september 2017 och pågår till den 30 juni 2020.

 
...
Fler projekt