Digital Cities & Citizens

LOSC: Smart kontorssystem plattform för olika projekt på IKDC

March 4, 2024

Nimway är Sonys smarta kontorssystem och inom det stora flödes- och mobilitetsprojektet Lund Open Sensoring City (LOSC) installerades det 2019 på Ingvar Kamprad Design Center (IKDC) på LTH. Så kom pandemin, och både mätningarna på IKDC och nyttan med kontorssystemet blev delvis annorlunda än vad man först tänkt sig. Här berättar Fredrik Karlsson på Nimway om hur kontorssystemet fortsätter att finnas på IKDC för att utgöra grunden för forskning, men också om hur Nimway visade sig passa bra med de nya vanor som pandemin skapade och hur systemet nu kan ge bolag data för välgrundade beslut om framtidens kontor.

I det stora flödes- och mobilitetsprojektet Lund Open Sensoring City (LOSC) fanns ambitionen att prova uppkoppling av olika system av sensorer för flödesmätningar men också att skapa data om flöden för att använda som grund för både väl underbyggda beslut och forskning. På Ingvar Kamprad Design Center installerades Sony system Nimway dels som det kontorssystem det är, dels som en plattform och testbädd för olika forskningsprojekt på IKDC.

Nimway är ett system som gör det lätt att hitta lediga rum, lediga skrivbord och kollegor i en byggnad. Det här baseras bland annat på inomhuspositionering av mobiltelefoner (som används på ett anonymt sätt) samt på olika sensorer, till exempel för att mäta om och hur ett rum används, luftkvalitet och värme. Den första externa kunden var Astra Zeneca i Göteborg, och nu används systemet hos både stora och små bolag i 35 länder. Bland kunderna finns många större bolag men det säljs också som en anpassad lösning för mindre organisationer.

Kontorssystemet används på IKDC för att underlätta navigering i byggnader genom översiktsskärmar så att det till exempel blir lättare att hitta mötesrum eller lediga platser. I byggnaderna finns installerade sensorer i olika ytor med fokus på lärosalar och kontor men också i resurser som används av studenter utanför schemalagd lärotid, till exempel datorsalar. Ett inomhuspositioneringssystem i huset gör det tydligt för användaren var den själv är och om ett rum är upptaget eller tomt.

En tanke var att man i projektet skulle kunna undersöka hur folk rör sig och hur information om lokaler kan påverka flöden, men det fanns också en möjlighet för kreativa studenter att koppla på olika sensorer för att skapa nya lösningar och för att skapa data om användningen av byggnaden. Men under projektets första 18 månader var det pandemi och det fanns få studenter på plats i lokalerna.

- Det blev en lite jobbig start, men nu har vi nästan ett års data från när byggnaden har använts som den är tänkt och designad för, berättar Fredrik Karlsson på Nimway. Det finns alltså en historisk datamiljö att hämta från och en möjlighet att kombinera med realtidsdata. Vi kommer inte att plocka ner utrustningen även om projektet i sig nu är över, utan de studenter som är intresserade kan använda systemet för att göra projekt eller bygga sin forskning på. (Kontakta Fredrik Karlsson på Nimway Fredrik.Karlsson(at)sony.com eller Fredrik Nilsson på IKDC fredrik.nilsson(at)plog.lth.se)

Utrustningen kommer alltså att finnas kvar även efter att LOSC avslutats.

- Inom våra digitala projekt har vi ambitionen att fortsätta bygga på vår IoT-testbädd, berättar projektledare Anders Trana på Future by Lund. Därför är det viktigt att utrustning och data från arbetet på IKDC finns kvar även efter projektets slut för att vi också i framtiden ska kunna dra nytta av det för till exempel forskning och tester.

För Nimway och Sony blev pandemin också en period som gav ytterligare en dimension till systemet eftersom det kan användas för att ge uppgifter om hur många kollegor som finns eller kommer att finnas på plats på kontoret.

- En insikt under pandemin var att man kan använda byggnaden ganska mycket utan att människor behöver vara nära varandra, säger Fredrik Karlsson. Man kan intelligent styra var människor får arbeta och hur de arbetar. En annan lärdom för oss är att de anställda kan jobba lite varsomhelst, det viktiga är att stödet för hur de arbetar är starkt.

Under pandemin har Nimway utvecklats.

- Nimway gått från att vara ett kontorssystem till att vara ett system som hjälper oss att vara effektiva i arbetet oavsett var vi är, men med fokus på kontoret. Det kan visualisera var du ska arbeta och var du kan samverka med kollegor. Man kan välja att man ska komma till kontoret när man ska jobba med andra, och det är då bra att kunna välja vilka dagar det är relevant att vara på plats.

Nimway kan också ge företagens beslutsfattare information om hur kontoret verkligen används och därmed vara ett stöd för hur man designar framtidens kontor.

- Vi ser en globalt stark rörelse från stora kontorskomplex till mindre och mer dynamiska utrymmen, berättar Fredrik Karlsson. Systemet gör det möjligt att se vilka resurser på kontoret som används. Vi såg till exempel i vår data när pandemin lugnade sig en trend att mötesrummen tog slut medan skrivbordsplatserna stod tomma då folk till större del kom till kontoret för att samarbeta. Vi ser att vi kan stödja hur företagen kan designa och mixa resurser och vi kan hjälpa till så att man gör det genom datadrivna beslut och se vad som funkar i organisationerna och förändra efter hand.

Nimway har också anpassats så att det lättare kan integreras med system för ventilation och belysning, till exempel så att systemet påminner om att stänga av när folk går hem. Det finns också möjlighet för till exempel luftkvalitetssensorer för att göra det tydligt när luften blir dålig i möteslokaler.

Projektet Lund Open Sensoring City (LOSC) avslutades i december 2023 och finansierades av Vinnova. I LOSC medverkade Axis Communications, AFRY, Kraftringen, Lunds kommun, Lund universitet, Mobile Heights, Sensative, Sony, Telia, Smarta Byar och Trivector.

Projektet LOSC görs i nära samarbete med projektet FLOW som avslutas i december 2024 och finansierades av IoT Sverige. Inskrivna projektpartners var Lunds kommun, Mobile Heights, Axis Communications, Sensative, miThings, Smarta byar och Acconeer.

Relaterade filmer
Kontaktperson

Anders.trana@futurebylund.se

Finansieras av
Fler projekt