Digital Cities & Citizens

SOM II, delprojekt, Testbädd: "Ett levande labb för IoT"

March 4, 2024

Bakom alla våra smarta lösningar där IoT används för att göra invånarnas liv bättre döljs flera teknologier, som alla har sina speciella fördelar. I SOM-projektet i Lund samlas de i en gemensam testbädd. ”Det är ett levande labb för IoT som drivs på ett väldigt kollaborativt sätt”, menade Mats Pettersson från Sensative.

SOM-projektet skapade nytta med hjälp av sensorer i ett Internet of things (IoT) och grunden var förstås att det fanns ett stabilt nätverk med olika IoT-tekniker som stöttar lösningarna. I SOM-projektet i Lund användes samma testbädd för att skapa tekniska lösningar för alla projekten, vilket gör att lösningar och erfarenheter kunde återanvändas.

Delprojektledare var Johan Lindén på Mobile Heights.

– I vår plattform används många olika teknologier för att koppla sensorer via olika nätverk, sa han. I toppen finns en öppen dataplattform som man kan lägga tjänster på. Vilken teknisk lösning man väljer avgörs av vilken nyttoeffekt man vill ha.

Våren 2017 installerades tre basstationer för ett öppet stadstäckande trådlöst LoRa-nätverk i Lunds tätort. Lunds nätverk var öppet och fritt att använda för alla som befann sig i ett prekommersiellt skede. I vissa delprojekt medverkade Malmö som även de satte upp gateways för LoRa. Även i Veberöd, ett samhälle i östra delen av Lunds kommun, installerades ett LoRa-nätverk inom projektet. Under hösten 2019 tog energibolaget Kraftringen, ägt av kommunerna Lund, Eslöv, Hörby och Lomma, över sensornätverket i Lund, och öppnade även för fler tekniker än LoRa. Nätverket byggdes på med ytterligare basstationer så att det nu täcker större delen av Lund med omnejd men är fortfarande fritt att använda i ett prekommersiellt skede så att studenter, intresserade privatpersoner och små och medelstora företag (SME) får lättare att delta i utvecklingen inom Internet of Things.

Under åren har Future By Lund testat LoRa-tekniken i ett antal olika delprojekt inom SOM. Ur detta kom ett uppmärksammat uppdrag – det nyplanterade trädet på Katedralskolans skolgård förseddes med fuktsensorer i rotsystemet för att säkerställa att trädet får rätt mängd vatten. Det här var en av de första uppkopplingarna efter att Kraftringen tagit över nätet.

– Det är fantastiskt roligt att vi nu kan kombinera ett öppet testnät med ett kommersiellt drivet nät, det kommer att gynna alla aktörer i Lund som jobbar med att testa och utveckla IoT-tjänster och produkter, säger Anders Trana, projektledare för SOM-projektet i en intervju från hösten 2019.

LoRa-nätet kompletterades inom projektet även med Telias kommunikationstekniker NB-IoT och LTE-M. Då delade projektet ut SIM-kort från Telia till den som ville prova dessa.

I SOM-projektet användes ett Bluetooth-meshnät för att skicka signaler via NB-IoT för att övervaka Kraftringens kabelskåp i projektet Kritisk infrastruktur. Ett Mesh-nät består av en grupp enheter som tillsammans bildar ett nätverk. Skulle en enhet försvinna kan signalen ta sig fram genom andra vägar i nätverket. Aktörerna Kraftringen, Vinnergi, Sensative, miThings, Mobile Heights, u-blox, Device radio och Future by Lund medverkade i processen att ta mätvärden från sensorerna till läsbar data. Projektpartnern u-blox kopplade på sitt kontor upp sensorer i ett mesh-nätverk för att testa tekniken. Kontorets noder och sensordata visualiserades via en dashboard.

Mätvärden i projektet skickas sedan vidare med Narrowband IoT till Sensatives plattform Yggio. Genom Yggio fick användaren tillgång till en marknadsplats och en kontrollpanel för de tjänster som de ville koppla till sina data.

Yggio har skapats av Lundaföretaget Sensative, som har en aktiv roll i projektet.

– Vi i SOM-projektet gör något som jag vill påstå är unikt i världen – vi driver ett levande labb för IoT på ett väldigt kollaborativt sätt, säger Mats Pettersson, vd på Sensative, i en intervju från slutet av 2019. Alla är välkomna in för att testa nätverket. Vi startade med 4-5 aktörer och är nu cirka 30 parter. Nyligen startade ett samarbete med Lunds universitet för att se om hur vi kan vara en del av utbildningen. Även gymnasieskolor i Lund och Malmö vill vara med. Det är som en gigantisk happening, en spännande utmaning.

Vad blev resultatet?

En öppen testbädd etablerades snabbt i projektet och byggdes sedan på efterhand. Vid projektets slut fanns en öppet tillgänglig testbädd med ett flertal olika kommunikationstekniker samt en öppen dataplattform. Testbädden har används flitigt även utanför SOM-projektet, vilket var ett viktigt mål för den. Strategin att bygga upp den modulärt där nya tekniker etc lades till efterhand som de efterfrågades i delprojekten och sedan blev del av den öppna testbädden var en väldigt lyckad satsning.

I testbädden finns därmed många valmöjligheter, vilket gör att man kan använda den hårdvara, den mjukvara och det protokoll som passar bäst för ändamålet. ”Vi ser inte en lösning för allt, men vissa lösningar har fler användningsområden än andra”, säger delprojektledare Johan Lindén. ”Vi ser också att det finns intressanta kombinationer.”

”Det är intressant att vår testbädd har skapats av många olika delar och av många olika företag som har samarbetat för att ta fram en lösning, tycker Johan Lindén. Det innebär ett bevis på att öppna API:er och datagränssnitt har fungerat väldigt bra. Vi har lyckats med en komplex lösning där det kan vara upp till sex bolag som varit inblandade för varje lösning från sensor till en tjänst och det är starkt att de medverkande har fått det här att fungera. Det beskriver drivet och den stora samarbetsviljan hos de inblandade företagen.”

”Jag tycker att testbädden och SOM-projektet har ändrat tänkesättet så att många nu är mer öppna för tekniska lösningar. Nu förstår många vad den nya tekniken kan göra”, säger Johan Lindén.

Hur tas projektet vidare?

Testbädden finns kvar och har gått in i det nya projektet Lund Open Sensoring City, där det är tanken att den ska utvecklas vidare i samma anda som under SOM-projektet. Det har tillkommit nya dataplatformar och man tittar på hur den ska komplettera med nya tekniker efterhand som de finns tillgängliga. Grundtanken är fortfarande att hålla testbädden öppen för alla aktörer som vill testa IoT i Lunds kommun. Den färdiga testbädden gör det lättare för kommande försök och nya bolag att komma igång och testa.

Fakta delprojekt Öppen IoT testbädd

En del av SOM II som finansierades av IoT Sverige

Projekttid: 2017-09-01 - pågår

Projektledare: Johan Lindén, Mobile Heights

Projektpartners: Kraftringen, miThings, Telia, Mobile Heights, Sensative, Lunds kommun, Deviceradio, SONY, Ericsson, Vinnergi, Schneider Electric

Fler projekt