Digital Cities & Citizens

Smarta byar: Testbädd för högskolor

March 4, 2024

En grupp studenter från Högskolan i Kristianstad är färdiga högskoleingenjörer med IoT-inriktning – och Smarta byar i Veberöd är en viktig del i deras utbildning. Under våren 2021 har de varit i Veberöd för att arbeta med sitt examensarbete, i vilket de har konstruerat egna sensorer och sedan kopplat in dem så de blir synliga och avläsbara via Veberöds digitala tvilling. För studenterna har det varit ett viktigt steg att få prova sina kunskaper i en riktig miljö. Samtidigt ger de byn Veberöd värdefulla kunskaper som på sikt kan göra byn mer hållbar.

I Veberöd finns en 3D-modell av byn som gjorts med hjälp av bilder tagna av en drönare och med experthjälp från LTH. Modellen är framtagen under Future by Lunds SOM-projekt för att använda som en digital tvilling till Veberöd. En dröm för framtiden är att byborna till exempel ska kunna anmäla fel eller se på bygglovshandlingar via modellen. Redan nu är den digitala tvillingen högaktuell för Kristianstads högskola som har ett samarbete med Smarta byar för att deras studenter ska kunna använda byn som en testbädd. Under våren 2021 arbetade därför några studenter med gungorna på lekplatsen, med en brevlåda och med en sensor som mäter luftföroreningar. Studenterna läste på Datasystemutvecklingsprogrammet och Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik med inriktning Internet of Things.

– Fem studenter från Kristianstad högskola är här och provar att koppla upp både mjukvara och hårdvara. De ska konstruera egna sensorer och med dem planerar de att se på luftföroreningar, om någon gungar på lekplatsen och om det är brev i brevlådan. Grunden är att de ska lära sig hur man kan koppla upp IoT-mjukvara i byn för att testa och sedan kunna se effekterna i den digitala tvillingen även när de befinner sig på högskolan, berättar Jan Malmgren.

Smarta byar har knutit fyra universitet och högskolor till sig och ytterligare är på väg in. Drömmen är att få ihop närmare tjugo stycken som kan använda den digitala tvillingen för forskning och därigenom också kan bidra både till att utveckla modellen och att skapa mer data om organismen byn.

Fakta: Testbädd för högskolor

Partners: Smarta Byar, Kristianstad högskola m fl.

Projekttid: Start från 2021

Följdprojekt: Den digitala tvillingen byggdes upp under Future by Lunds SOM-projekt.

Fler projekt