Digital Cities & Citizens

Smarta Byar: Samarbete med Ängelholms kommun om en digital tvilling

March 4, 2024

Under våren 2022 startade Ängelholms kommun ett samarbete med Smarta byar i Veberöd för att få hjälp att skapa mer kunskap om den egna kommunen. Det är Veberöds arbetet med att samla data i en digital tvilling som inspirerar Ängelholm, som vill kunna visa data som kan vara viktiga för invånarna i modellen, till exempel hur högt vattnet är i Rönne å, hur fort bilar egentligen kör på en specifik gata och var det finns lediga p-platser.

För att invånarna i Ängelholm ska få bättre kunskap om sin närmiljö startade Ängelholms kommun ett samarbete med Smarta byar i Veberöd. Genom att använda en digital tvilling av kommunen hoppas man både kunna visa data från till exempel sensorer men också kunna göra simuleringar.

Samarbetet med Smarta Byar Veberöd innebär att Ängelholm får hjälp med teknikutveckling men även i frågor som handlar om hur tekniken ska komma invånarna till nytta. Förhoppningen är att en digital tvilling kan vara ett kostnadseffektivt och miljövänligt sätt att samla in kunskap om en plats.

Fakta Samarbete Ängelholms kommun

Parter: Smarta byar, Ängelholms kommun

Projekttid: från maj 2022

Följdprojekt: Arbetet bygger på den digitala tvilling som skapades i Veberöd under SOM-projektet.

Smart Stad på engelholm.se

Smarta Byar Veberöd

Pressmeddelande

Fler projekt