Digital Cities & Citizens

Elaborator: Lund en av tolv europeiska städer i ett EU-projekt inom hållbar mobilitet

March 4, 2024

Hur kan man utforma hållbar mobilitet i städer på ett sätt som också är inkluderande, säkert och prisvärt? Det här arbetar partners från hela Europa med i Horizonprojektet ELABORATOR som startade med en konferens i Aten i början av juni 2023. Arbetet som görs kommer också att gynna framväxten av klimatneutrala städer. I arbetet deltar Lund som en av tolv städer, och lundabolaget Sensatives IoT-plattform Yggio blir huvudplattform för alla delprojekt inom Elaborator.

EU-projektet ELABORATOR är ett initiativ finansierat av EU-programmet Horizon för att utforma inkluderande, säker, prisvärd och hållbar mobilitet i städer. Konsortiet är en tvärvetenskaplig grupp bestående av 38 partners som bidrar med sin varierade expertis i ämnet och som arbetar tillsammans för att genomföra hållbar mobilitet i städer för att gynna klimatneutrala städer. ELABORATOR står för The European Living Lab on designing sustainable urban mobility towards climate neutral cities.

- Globalt förbrukar stadsområden över 65% av världens energi och står för mer än 70% av CO2-utsläppen. Det är därför viktigt att städer fungerar som experiment- och innovationsekosystem för att hjälpa alla andra i deras omställning till att bli klimatneutrala senast 2050. ELABORATOR-projektet kommer att stödja städer i övergången till klimatneutralitet genom att främja utsläppsfri, delad, aktiv och människocentrerad mobilitet, säger Dr Angelos Amditis, projektledare för Elaborator i projektets pressmeddelande.

Uppstartsmötet i Aten gav tillfälle för alla att lyssna till arbetspaketledarna och höra mer om Lighthouse-städernas och följarstädernas åtgärdspunkter under projektets gång. Det gavs också en workshop om upptäckts- och definitionsfaserna i ELABORATOR-metoden, vilket markerade det första steget mot att förstå hur våra städer uppfattar sina mobilitetsutmaningar, sina olika användarbehov samt vilka relevanta insatser som har skapats tillsammans tidigare.

Arbetet kommer att ha tre huvudmål:

1) att samla in, bedöma och analysera användarnas behov och krav på en säker och inkluderande mobilitet och klimatneutrala städer;

2) Att samla in och dela omfattande datamängder - bestående av verkliga data, spår från särskilda verktygslådor samt användarnas och intressenternas åsikter - mellan städerna, för att öka utnyttjandet av innovationer.

3) Att ta fram detaljerade riktlinjer, policyer, framtida färdplaner och byggd kapacitet för tjänsteleverantörer samt planeringsverktyg för stadsplanerare för en optimal integrering av inkluderande och säkra mobilitetsinsatser i planer för hållbar mobilitet i städer.

Insatserna kommer att demonstreras i Lund och elva andra städer i Europa: Milano, Köpenhamn, Helsingfors, Issy-les-Moulineaux (Paris), Zaragoza (Spanien), Trikala, (Grekland), Liberec, (Tjeckien) Velenje, (Slovenien), Split (Kroatien), Krusevac (Serbien) och Ioannina (Grekland).

Under mötet presenterade Lund några tänkta insatser som staden kan göra inom projektet.

- Vi har arbetat med sensorer för att förstå mobilitet i staden under flera år och det vill vi vidareutveckla i Elaborator, säger Anders Trana, Future by Lund. Vi ser också en möjlighet till att se på säkerhetslösningar kopplade till spårvägsövergångar och att omvandla bilvägar till sommarcykelvägar. Vi ser fram mot samarbetet, dels med de nordiska grannarna som ofta har liknande utmaningar, dels med andra städer i Europa där vi kan hitta nya lösningar som vi kanske inte alls tänkt på.  Det är också en spännande möjlighet för Sensative att få demonstrera IoT-plattformen Yggio, som vi i Lund arbetat mycket med inom projekten SOM, LOSC och FLOW.

Sensatives IoT-plattform Yggio kommer att vidareutvecklas i projektet och fungera som ett standardiserat data space för att kunna användas för att dela data både inom respektive stad, men framför allt också mellan de olika städerna inom Elaborator.

- Vi har fått en mycket central roll i projektet Elaborator som gör att vi kan vidareutveckla plattformens förmåga till att möjliggöra för staden att på ett enkelt och säkert sätt dela data med olika aktörer inom den egen staden likväl som med andra städer. Detta är viktigt för samverkan inom Elaborator, och det kommer att vara viktiga funktioner för digital samverkan för morgondagens smarta städer. Dessutom fungerar vi som Lunds teknikpartner och kommer att möjliggöra att Lund kan dra nytta av alla de innovationer som tas fram i alla de andra elva städerna, säger Mats Pettersson, Sensative.

På bilden Peter Bårmann, Sensative, och Anders Trana, Future by Lund, under uppstartsmötet i Aten.

Elaborator

Projekttid: juni 2023 – dec 2026

Finansiär: the European Union’s Horizon Europe research and innovation programme.

Projektkoordinator: ICCS, Grekland

Partners: ICCS (EL), POLIS (BE), Eurorap (SI), International Road Assessment Programme (UK), University of Bristol (UK), Mcrit (ES), Institut D'arquitectura Avancada De Catalunya (ES)| Comune Di Milano (IT), Stefano Boeri Architetti Srl (IT), Things Srl IT (IT), Agenzia Mobilità Ambiente E Territorio Srl (IT), Kobenhavns Kommune (DK),  Kobenhavns Universitet (DK), Analyse & Tal F.m.b.a. (DK), Virium Helsinki Oy (FI), Teknologian Tutkimuskesk us Vtt Oy (FI), Sem Issy Media (FR), Colas (FR), Ifp Energies Nouvelles (FR), Urban Radar (FR), Ayuntamiento De Zaragoza (ES), Fundacion Circe De Investigacion De, Recursos Y Consumos Energeticos (ES), Joc Rental S.l (ES), Anaptyxiaki Etaireia Dimou Trikkaion Anaptyxiaki Anonymi Etaireia Ota (EL), Urbana (EL),  Lunds Kommun (SE), Linkopings Universitet (SE),  Sensative Ab (SE), Statutarni Mesto Liberec (CZ), Ceske Vysoke Uceni Technicke V Praze (CZ), Mestna Obcina Velenje (SI), Av Living Lab,D.o.o. (SI), Internet Institute, Communications Solutions And Consulting Ltd (SI), Sveuciliste U Zagrebu Fakultet Prometnih Znanosti (HR), City Administration Of The City Of Krusevac (RS), Municipality Of Ioannina (EL), Platomo Gmbh (DE).

LinkedIn: ELABORATOR Project

Fler projekt