Creatives & Changemakers

Giffoni Innovation Hub

August 4, 2022

Future by Lund startade 2017 ett internationellt samarbete med Giffoni Innovation Hub för att främja ungas arbete med innovationer och entreprenörskap. Både 2017 och 2018 besökte unga från Lund tillsammans med representanter från Future by Lund Giffoni och deltog i arbetet med innovationer och entreprenörskap för unga.

I juli 2017 åkte för första gången representanter från Future by Lund till Giffoni Innovation Hub och Giffoni Film Festival som en start på ett framtida samarbete. Fokus för samarbetet är innovation och entreprenörskap för ungdomar och unga vuxna. Tillsammans skulle man delta i och utveckla projekt inom film, design, innovation och digitalisering.

Under 2017 deltog två grupper av unga filmare och entreprenörer. Future by Lund var bland annat med som jurymedlem och med en Dream Team-utmaning. Dream Team är en internationell träff där ungdomar från hela världen arbetar över gränserna för att omvandla dagens utmaningar till morgondagens möjligheter. Målet är att lösa utmaningar för att skapa framtida jobb och hållbar tillväxt. De unga filmerna ingick också i ett samarbete med Buff Filmfestival och Film i Skåne.

Future by Lund och ungdomar från Lund deltog även i arbetet 2018. Det kan du läsa mer om här.

Giffoni Innovation Hub är en kreativa plats, inspirerad och stöttad av Giffoni Experience för att designa och förverkliga strategier, format och evenemang i världen av kulturell och digital innovation.

Relaterade filmer
No items found.
Relaterade projekt Taggar
Kontaktperson
Finansieras av
Fler projekt