Entrepreneurship

Unga skåningar idéutvecklade i Italien

Caroline Wendt
August 22, 2018

Unga kan lösa aktuella problem och skapa en hållbar framtid. Det var utgångspunkten när en grupp från Lund åkte till Italien för att delta i ett samarbete om ungt entreprenörskap. Målsättningen är att hitta lösningar som baserar sig på FN:s hållbarhetsmål – men också att skapa ett framgångsrikt koncept för hur man arbetar med unga entreprenörer.

För andra året i rad begav sig i juli 2018 en grupp från Lund till Italien för att lära för framtiden. Fyra unga skåningar ­– Ida, Måns, Eir och Jimmy - var med i ett Dream Team som arbetar med idéutveckling i byn Giffoni i södra Italien. I Giffoni finns världens största festival för barn- och ungdomsfilm, som varje år lockar cirka 35 000 besökare. I byn finns också som parallellt med festivalen arbetar med Dream Team, ett koncept för unga entreprenörer.

2018 medverkade tre Dream Team med sammanlagt drygt trettio deltagare. Deltagarna kom framför allt från Italien men också från Mexiko och Lund. Utöver de fyra unga följde också projektutvecklare Katarina Scott, affärsutvecklare Lars Mattiasson, Lunds näringslivschef Per Persson och Hedda Andersson-gymnasiets rektor Malin Dahlgren gruppernas arbete.

‑ Vi vill lära oss om hur man arbetar med ungt entreprenörskap och varför då inte lära sig av de som är bäst, säger Katarina Scott. Vi arbetade med italienska experter och coacher för att lära oss hur de gör men också för att få vara en del av deras nätverk.

I Italien kommer man under hösten att lansera ett entreprenörskoncept för grundskolan som delvis är framtaget av Giffoni, vilket gjorde att även den italienska kulturministern Alberto Bonisoli deltog.

‑ Vi är förstås nyfikna på att följa deras arbete och ta med de bitar som skulle kunna fungera för oss in i till exempel, fortsätter Katarina Scott.

‍Överst i bild Lunds bidrag till Giffoni Innovation Hubs Dream Team – Jimmy, Ida, Eir och Måns tillsammans med den italienska delen av teamet och Lars Mattiasson.

Teamet som de svenska ungdomarna arbetade i inbegrep också deltagare från Italien och Mexiko. Deras utmaning kom från den svenska och handlade om hur man kan engagera barn och unga i frågan hur man renar haven från plast. Mycket av den teknik som används i rymden skulle kunna göra nytta på jorden, och en del av utmaningen var att göra rymdtekniken synlig och därmed användbar för de unga.

‑ Vi ville att de unga skulle hitta svar på frågan hur man engagerar unga i komplexa frågor, säger Lars Mattiasson. Vi ville hitta ett upplägg som vi tror att de unga är intresserade av och använde därför spelmetodik. För att rädda havet måste du kanske ta tusen steg genom spelet. Resultatet av arbetet blev en första version av en hemsida för spel, tävlingar och film. En sådan hemsida skulle kunna användas för en kampanj för att skapa engagemang.

De italienska deltagarna i Dream Team arbetade med andra utmaningar – dels en rörande hur man når ut med tankar om cybersäkerhet till väldigt unga, dels hur man använda digitala verktyg för att hjälpa barn med olika inlärningsproblem.

Ett av målen för det svenska teamet var också att prova en metodik för att få gruppen att arbeta bra tillsammans, som jobbar mycket med värderingsdrivet entreprenörskap, berättar Lars
Mattiasson. Nu vill vi flytta dessa tankar till arbetet med ungdomar i kontexten av Giffoni Innovation Hub och deras internationella kontakter.

I maj 2018 förberedde det svenska teamet sitt deltagande genom tre dagars inledande arbete i vad man kallar för Space Dream Team. Då träffades gruppen för att lära sig mer om sina egna värderingar genom att testa en internationellt beprövad värderingsmetod som delvis är utvecklad i Lund.

‑ När man jobbar med unga och utmaningar vill man veta hur de ser på saker, men det är inte alltid så lätt att få dem att uttrycka det, menar Katarina Scott. Därför har vi plockat fram en värderingsmetod som tar fram vad som är viktigt för varje person. De unga får också lyssna på andra när de berättar vad som är viktigt för dem. Det här skapar tillit och en förmåga att jobba tillsammans och ger förutsättningar för ett bättre resultat när vi sedan lägger på den stora utmaningen. Vi behöver faktiskt träna oss i att arbete i team, inte minst när vi har komplexa och svårt utmaningar eller behöver jobba med kulturskillnader till exempel i internationella team.

‍Den svenska gruppen lunchade med Kristina Kappelin, en gång SVT:s utrikeskorrespondent i Italien. Kapellin är nu svensk Honorärkonsul i Italien samt vd och intendent för det svenska kulturcentret Villa San Michele, ett av Sveriges Medelhavsinstitut.

Giffoni filmfestival och arbetet med Dream Team på Giffoni Innovation Hub lockar många enskilda besökare, men också folk från filmbranschen och italienska beslutsfattare.

‑ Det är ett enormt engagemang i festivalen, berättar Katarina Scott. Italienska beslutsfattare har förstått att de behöver ha med de unga och våra svenska deltagare har redovisat sina resultat för Italiens kulturminister men också fått träffa fyra andra ministrar. Det var också en fantastisk upplevelse att se hur vårt team arbetade, de var extremt dedikerad hela vägen in. Därför kan vi säga att vår metodik fungerade bra, även när man arbetar i ett internationellt team.

 

Bildtext:

Dream Team i arbete med utmaningen från den svenska
Rymdstyrelsen.

Related videos to category:
Entrepreneurship
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar