Creatives & Changemakers

Textile & Fashion 2030: Projekt om hållbara och cirkulära textilier

September 9, 2022

‍Sveriges regering vill utveckla textil- och modesektorn vad gäller hållbarhet och cirkulär ekonomi. Genom plattformen Textile & Fashion 2030 hoppas man skapa förutsättningar för att sätta Sverige i framkant vad gäller arbetet mot målen i Agenda 2030. En förhoppning är att stärka de goda krafter som redan finns.

Det femåriga uppdraget med Textile & Fashion 2030, den nationella plattformen för hållbart mode och hållbara textilier, drivs av Smart Textiles som är en del av Science Park Borås vid Högskolan i Borås.

Arbetet på plattformen syftar till att främja samverkan, samarbete och insatser för en miljömässigt hållbar värdekedja inom textilområdet. Tanken är också att man ska lyfta fram forskning och utveckling och se till att forskningsresultaten kommer till nytta i olika verksamheter. Arbetet kommer också att innefatta både hållbara affärsmodeller och insatser för att stärka de små och mellanstora företagen inom området. En viktig uppgift är också att förena branschens aktörer och skapa en gemenskap som arbetar för att minska miljöpåverkan på nationell och internationell nivå.

Textile & Fashion arbetar konkret bland annat genom i en serie seminarier och workshops för att inspirera branschen. Arbetet inleddes med en workshop och med diskussion om vilka utmaningar som finns för att textil- och modeindustrin ska uppnå målen i Agenda 2030 inom olika teman.

Textile & Fashion erbjuder också kompetensutveckling, aktiviteter och verktyg som mäter framstegen av företagens hållbarhetsarbete för att uppnå önskvärda resultat och för att möta framtidens konsument.

Textile & Fashion 2030

Sveriges regering har gett Högskolan i Borås uppdraget att etablera och leda Textile & Fashion 2030 – den nationella plattformen för hållbart mode och hållbara textilier.

Projekttid: 2019 - 2024

Deltagare: Smart Textiles, en del av Science Park Borås vid Högskolan i Borås, i samarbete med Textilhögskolan, Swedish Fashion Council, RISE Research Institutes of Sweden, Svensk Handel och TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag.

Presentation: Ladda ner presentation som beskriver Textile & Fashion 2030 i korthet. Textile & Fashion 2030 – Ett enat Sverige för en hållbar textil- och modeindustri.

Handlingsplanen för Nationella plattformen för hållbart mode och hållbara textilier. Textile & Fashion 2030 – Handlingsplan

Relaterade filmer
No items found.
Relaterade projekt Taggar
Kontaktperson
Finansieras av
Fler projekt