Creatives & Changemakers

Lunds Universitet: ”The Buzz of Europe är kreativitet och kultur”

August 4, 2022

Lunds universitet visade med sitt arangemang "The Buzz of Europe" den 29 april 2022 upp sitt arbete med formera koncept och partnerskap för att arbeta med en KIC inom kulturella och kreativa näringar. En KIC är en satsning på strategiska utvecklingsområden som görs av det Europeiska institutet för Innovation och Teknologi (EIT).

Det Europeiska institutet för Innovation och Teknologi (EIT) hanterar den enorma innovationssatsningen KIC, Knowledge and Innovation Communities, som riktas mot strategiska utvecklingsområden. KIC:ar ingår som en del av det gigantiska innovationsprogram som utgår från EU. Nu är EIT i starten av sin nya satsning som varar under 10-15 år på ”Knowledge and Innovation Communities (KIC) for Cultural and Creative Industry”. I Lund tog universitet täten för att samla ihop svenska och nordiska aktörer inom området för att formera sig för de möjligheter som detta kommer att innebära.

I maj 2021 bjöd Lunds universitet in till ett uppstartsmöte för alla som var nyfikna på vad samarbetet Nordic Creatives & Friends skulle kunna betyda och Bo Ahrén, professor i medicin och tidigare vice rektor, inledningstalade:

– Den kulturella och kreativa näringen är Europas “Heart and soul”. Denna sektor är en potentiell framgångsfaktor för länder i hela Europa för att stärka konkurrenskraften gentemot andra länder. Den kulturella och kreativa sektorn är en viktig drivkraft för hållbar tillväxt och för att skapa jobb. KIC:en kommer att vara ett sätt att stärka nästa generations innovatörer och kreatörer.

Charlotte Lorentz Hjorth och Bo Ahrén.

Lunds universitet har tagit en ledande roll för att forma ett samarbete.

Vilka fördelar skulle en KIC kunna medföra för universitetet?

– Vi hoppas på att en KIC ska ha en positiv effekt på hela samhället, både lokalt och i Europa. Man ska inte primärt gå med i en KIC för pengarnas skull utan just för att utvecklas och hitta ämnen att samarbeta kring. Att formera sig i en KIC gör oss spelbara för en bredd av europeiska samarbeten och när vi förbereder oss själva för vad som är viktigt och vad vi är intresserade av öppnar vi en dörr mot Europa, säger Charlotte Lorentz Hjorth på Lunds universitet.

I arbetet med att skapa ett koncept och möjligheter för samverkan har Lunds universitet bland annat använt sig av det fleråriga samarbetet som finns med Lunds kommun och Future by Lund (som är en Vinnovasatsning för innovation).

Future by Lund arbetar bland annat genom ”Multistakeholder governance”, som är en modell för hur man samarbetar i ett område mellan organisationer där ingen bestämmer.

– Vi siktar på ett starkt koncept och god samarbetsförmåga med många partners i olika storlekar och inom många olika områden. För att det ska fungera så att alla känner sig delaktiga passar modellen för ”Multistakeholder governance” bra att använda, menar Charlotte.

Faktaruta

Det Europeiska institutet för Innovation och Teknologi, EIT, hanterar den enorma innovationssatsningen KIC, Knowledge and Innovation Communities som riktas till strategiska utvecklingsområden. Lunds universitet är sedan tidigare kopplat till EIT genom bland annat en Climate-KIC och en Food-KIC. Nu kan det bli en helt ny satsning under 10-15 år kopplat till ett Knowledge and Innovation Communities (KIC) for Cultural and Creative Industry.

Se filmen från arrangemanget ”The Buzz of Europe”

Intervju med Charlotte Lorentz Hjorth

Om existentiell hållbarhet

Fler projekt