Creatives & Changemakers

Lunds universitet: RobotLab

August 5, 2022

Epi är en sorts människoliknande robot som finns på avdelningen för kognitionsvetenskap på Lunds universitet. Ögonen är stora och det är viktigt eftersom forskare inom humaniora använder robotarna för att studera interaktionen mellan robot och människa. Arbetet med robotarna har nu kommit så långt att även andra kan få använda dem i experiment. Det här ger möjlighet för innovativa konstellationer med forskare från olika discipliner men också för representanter från näringslivet att undersöka skärningspunkten mellan mjuka värden och robotteknik.

Robotar är inte enbart något som hör till framtiden – för redan nu används robotar till exempel för att dammsuga, klippa gräset och för att göra speciella moment inom industrin. Även inom vården kan robotar göra nytta, som att en robotkatt har en lugnande effekt på äldre på boenden och att robotar kör ut mat på sjukhus. Robotarna har än så länge mycket långt till fullskalig människointelligens − men det vi kan förvänta oss i framtiden är att robotarna blir allt mer anpassade, både tekniskt men också genom att robotarna förses med fler egenskaper som vi tycker känns mänskliga. Innan detta ska kunna ske måste de som utvecklar robotar förstå vilka egenskaper som skulle vara viktiga att programmera fram.  

Det här intresserar avdelningen för kognitionsvetenskap vid de humanistiska och teologiska fakulteterna i Lund där forskare arbetar bland annat med att försöka förstå hur människans hjärna fungerar i fråga om till exempel lärande, minne, språk och problemlösning. En del av verksamheten är att kartlägga hur människor interagerar och genom det förstå vad en robot behöver kunna för att klara en viss samverkan. Robotlabbet eller ”Cognitve Robotics Lab” (CRL) startades i mitten av 90-talet och institutionen har sedan dess arbetat med att bygga upp labbet med flera egenhändigt byggda versioner av roboten Epi, antingen som en överkropp med armar eller enbart i form av huvuden. Nu har arbetet kommit så långt att labbet kan fungera som en forskningsinfrastruktur även för andra som vill testa mötet mellan teknik och människa.

− Vår och andras forskning handlar bland annat om hur vi med tekniken hjälp kan hjälpa till att förmedla robotens budskap bättre. Nu skulle vi kunna hjälpa till med hur robotar borde fungera för att människor lättare skulle kunna förstå dem, säger Birger Johansson, föreståndare för Cognitive Robotics Lab.

Under våren 2022 är det möjligt att testa forskarnas hypoteser både på en robot med överkropp och tre som består av enbart huvuden. Dessutom är fem nya robothuvuden under uppbyggnad av studenter. Sedan en tid tillbaka är det möjligt även för andra fakulteter på universitetet att använda robotarna i sitt arbete.

Relaterade filmer
No items found.
Kontaktperson
Finansieras av
Fler projekt