Future by Lunds 24 höjdare

23: Hur tar sig tomten och alla andra in i husen?

Anders Trana
December 2, 2020

Det är inte bara barnen som undrar hur tomten tar sig in i huset – Future by Lund undersöker också hur vi alla rör oss i hus och runt omkring i samhället. I dagens lucka berättar vi om det nystartade projektet Lund Open Sensoring City, som siktar på att reda ut det där med flöden.

Hur kan vi mäta flöden av människor i staden? Hur kan vi sedan baserat på mätningar optimera flöden i staden? Detta är en av kärnutmaningarna i projektet Lund Open Sensoring City. För att lyckas skapa en helhetsbild av hur flöden ändrar sig över tiden tittar projektet på hur man kan kombinera flera olika sätt att mäta på.

Den första fysiska installationen av sensorer har gjorts av SONY i IKCD (Ingvar Kamprads Designcentrum) lokaler. Denna installation ger projektet möjlighet att titta på hur olika flöden rör sig inom en fastighet. Men för att förstå hela bilden behöver man kombinera detta med att mäta flöden ute i staden, från micro- till macronivå. Exempel på hur man kan göra detta är att mäta hur trafik flödar på specifika platser upp till att se de stora flödena in och ut ur områden genom att analysera mobildata.

Tanken är att kunna skapa en bättre totalbild av flöden i staden och att börja titta på hur microförändringar kan utveckla och förbättra. Traditionellt jobbar man med att göra enstaka mätningar kring flöden och sedan planera för större förändringar på några års sikt. Det är detta angreppssätt som projektet bland annat vill utmana och hitta effektivare processer kring. Genom kontinuerliga mätningar och genom att kombinera olika typer av sensorinformation kan man genomföra små justeringar och samtidigt se en förändring i realtid.

Lund Open Sensoring City genomförs med stöd av Vinnova och Lunds Kommun.

Projektpartners i Lund Open Sensoring City är Axis Communications, Kraftringen, Lund Universitet, AFRY, Mobile Heights, Sensative, Sony, Telia och Trivector. Projektet görs också i samarbete med Ericsson, Volvo Cars och u-Blox med flera.

...
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar