Digital Cities & Citizens

Sensorerna mäter värme även i år

Caroline Wendt
June 30, 2022

Nu har alla de 19 sensorerna som mäter temperaturer i Lund fått nya batterier så att de kan fortsätta att rapportera om hur varmt det är även under sommaren 2022. Sensorerna sitter på flera olika punkter runt om i staden för att kunna lokalisera eventuella värmeöar och är en del av ett innovationsprojekt.

Lunds kommun arbetar med att undersöka var i staden det finns så kallade värmeöar. En urban värmeö är ett storstadsområde som är påtagligt varmare än omgivningarna. Temperaturskillnaden är som regel större nattetid än under dagen. Faktorer som spelar in är framförallt byggnaders höjd, placering och material, andel hårdgjord yta i området samt både andelen växtlighet och typ av växtlighet.

Under sommaren 2021 placerade Lunds kommun ut fukt- och temperatursensorer på 19 platser i Lund med hjälp av lundabolaget Sensefarm. De flesta sensorer placerades i anslutning till verksamheter som förskolor och ålderdomshem. I projektet installerades också sensorer på några allmänna platser i staden för att ge ett jämförelsematerial. Resultaten används framförallt för att ge indikationer på var man ska arbeta vidare. Låga temperaturvärden på sensorn som hade placerats i Stadsparken gav också stöd för att man skulle kunna rekommendera parken som en sval plats att söka sig till under varma dagar.

Läs mer

Mätningarna är en del av testbädden i projektet Lund Open Sensoring City (LOSC) som är finansierat av Vinnova och pågår maj 2020 - december 2023.

Värden för temperaturer i Lund den 29 juni 2020.
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar