Digital Cities & Citizens

Veberöd blir Skandinaviens första medlem i globala samarbetet Fab City

Caroline Wendt
August 13, 2021

Barcelona, Shenzhen, Mexico City och så Veberöd - den 9 augusti blev Lund genom Smarta Byar i Veberöd en del av den globala organisationen Fab City Global Initiative. Det tillkännagavs under festivalen Fab16 som pågick mellan den 9 och 15 augusti och som sändes från Montreal. Mer än trettio städer är med i Fab City och medlemmarna minskar sitt klimatavtryck bland annat genom att öka andelen lokalproducerat. Veberöd blev den första Fab City-medlemmen i Skandinavien.

Fab City Global Initiative är ett globalt projekt med syfte att utveckla lokal produktion och globalt uppkopplade självbärande lokalsamhällen. Kärnan i initiativet är ett nätverk av städer, regioner och länder som försöker hitta lokala tillvägagångssätt för att producera i stort sett allt som byn, staden och samhället konsumerar till 2054. Vid slutet av 2020 hade mer än 30 städer antagit utmaningen. Nu blir Veberöd i Lunds kommun ny medlem. Veberöd är både den minsta och den nordligaste medlemmen och samtidigt den första medlemmen i Skandinavien.

- Vi på Fab City Global Initiative är glada att kunna bjuda in Veberöd till Fab Citys globala medlemsnätverk bestående av städer, stater och regioner, hälsar Ida Jusic på Fab City. Veberöd är en utmärkt kandidat till att som medlem ingå och medverka i Fab City-nätverket. Veberöds strategi att sammanföra akademi, näringsliv och myndigheter med det lokala samhället för att bygga social påverkan är helt i linje med Fab City-agendan. Vi på Fab City Global Initiative ser fram emot att arbeta med ett så kreativt team för att bygga en bättre urban framtid.

Veberöd är en by som arbetar med att kombinera nya lösningar och processer med ett mindre samhälle och dess innevånare. Bakom ansökan till Fab City Global Initiative står Byutveckling som arbetar med hållbarhet bland annat genom sin digitala plattform Smarta Byar.

- Veberöd visar att det sker spetsutveckling även utanför de stora städerna. Det är väldigt glädjande att det lokala engagemanget och de drivande eldsjälarna som ligger bakom detta nu blir uppmärksammade internationellt. Jag hoppas att Fab City-samarbetet kan visa upp Veberöd som en förebild för mindre tätorter runt om i världen, säger Inga-Kerstin Eriksson (C), kommunalråd.

Smarta Byar är en aktiv del av Lunds kommuns innovationsplattform Future by Lunds olika projekt, som Smarta Offentliga Miljöer och Lund Open Sensoring City. I projekten har Smarta byar gett det mindre samhällets perspektiv på hur man kan använda IoT-teknik och hur man kan arbeta med hela det smarta samhället, inte enbart den smarta staden.

- Det är fantastiskt att Lund genom Smarta Byar i Veberöd blir Skandinaviens första medlem i Fab City Global initiative. Den kunskap och det nätverk som kommer med detta initiativ kommer att bidra till att utveckla både framtidens samhälle och framtidens företagande, säger Per Persson, Lunds näringslivschef.

I en lokal i centrala Veberöd har ett FabLab startats som en grund till att skapa en mer cirkulär ekonomi i Veberöd. För att ta tillvara de unga medborgarnas intresse finns även Unga Smarta Byar.

- Vi är stolta över att bli invalda i Fab City som det första skandinaviska samhället, säger Jan Malmgren på Smarta Byar. Genom att skapa en global uppkoppling samtidigt som vi är väldigt lokala tror jag att vi kommer att hitta spännande lösningar som även städer kan få nytta av. Vår flexibilitet och litenhet är vår fördel.

FAKTA:

Fab Citys Globala Initiative startades 2011 av Institut d'Arquitectura Avançada de Catalunya, MIT Center for Bits and Atoms, Fab Foundation och Barcelonas kommunfullmäktige.

Barcelona, Zagreb, Amsterdam, Shenzhen, Mexico City, Hamburg, Paris, Santiago, Seoul och Detroit är några av de medverkande städerna.

Fab 16-Fabricating the commons är en digital festival för det internationella Fab Lab-nätverket. Festivalen pågår mellan den 9 och den 15 augusti.

MER ATT LÄSA
Se alla artiklar