Digital Cities & Citizens

LED-belysning underlättar mätning med sensorer

Caroline Wendt
May 25, 2023

Lunds kommun arbetar med att byta ut belysning till LED-armaturer. Den nya tekniken minskar miljöpåverkan och energiförbrukningen markant, men ger också helt nya möjligheter att koppla in sensorer. Men hur ska det gå till? Vad är bra att mäta och på vilka platser passar det bäst? Det hoppas aktörerna i projekten FLOW och LOSC kunna undersöka och prova i Veberöd.

Lunds kommun arbetar med att byta ut belysningen i existerande bebyggelse till LED-lampor. De nya LED-armaturerna kan styras digitalt på distans och optimeras efter behov. Det här sparar inte bara energi och miljö utan tryggheten kan också öka genom att LED-ljuset når längre och lyser upp bättre. Just nu pågår bytet av drygt 1300 armaturer i Veberöd. De nya lyktstolparna kommer att kunna styras separat till skillnad från de gamla där man tände och släckte centralt. Detta gör att belysningsanläggningen kan ha fast spänning dygnet runt, vilket också innebär att det nu blir möjligt att koppla in sensorer till lyktstolparna. Sensorerna skulle kunna mäta till exempel marktemperatur, trafikflöden och luftkvalitet, vilket kan vara användbart i kommunens arbete med vägunderhåll och prioriteringar i trafikmiljön.

Stefan Jönsson och Isak Skåre. I bakgrunden syns en av de nya lyktstolparna.

Med anledning av detta presenterade Stefan Jönsson och Isak Skåre på Tekniska förvaltningen i Lunds kommun sitt arbete för deltagarna i LOSC och FLOW-projekten, som bland annat handlar om flödesmätningar genom olika typer av sensorer. Det här gjordes hos Smarta Byar i Veberöd, en projektpartner som arbetar med att testa sensorer och sammanhang där sensorer kan skapa nytta i ett samhälle. I området har Kraftringen fiber som skulle kunna användas för uppkoppling av sensorerna.

- Gatubelysning är en infrastruktur som redan finns, så det är bra att kunna utnyttja den, menar Stefan Jönsson på Lunds kommun. Vad vi nu bland annat borde göra är att fundera över var har man behov av sensorer.

Samtliga närvarande deltagare (från AXIS Communications, Sensative, Smarta Byar, Meltspot, Kraftringen, Mobile Heights, miThings, Lunds kommun och Future by Lund) förklarade sig intresserade av att vara med och tillsammans utforska möjligheterna. Här behöver man till exempel se på vad olika enheter innebär för utmaningar för systemet, vilka nya affärsmodeller som Tekniska förvaltningen kan använda för att se till att täcka sina kostnader, vilka säkerhetsaspekter som man behöver ta hänsyn till och hur man ska tänka i ansvarsfrågor.

- Vi på Tekniska förvaltningen ska börjat titta på en affärsmodell, berättar Isak Skåre. Vi har inget vinstintresse utan vill att verksamheten ska gå runt. Modellen behöver kunna täcka förbrukning, kostnad för att sätta upp och plocka ner utrustning och kanske ha olika prisgrupper för olika energiåtgång. Vi behöver också fundera över ett regelverk och till exempel avgöra om sensorerna måste sitta på en speciell höjd.

En möjlig väg för projektet att gå är att skapa en ny testplats med hjälp av lyktstolparna. För att få snabb action med mål att till början av hösten få till en testbädd kring belysningsinfrastrukturen i Veberöd kopplad till IoT bestämdes att Smarta byar identifierar ett antal platser i Veberöd där det är intressant att göra mätningar. Dessa ska sedan matchas mot Kraftringens fiber och nya stolpar från Lunds kommun.

Related videos to category:
Digital Cities & Citizens
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar