Digital Cities & Citizens

Vinnova ger grönt ljus för fler trafikflödesmätningar

Caroline Wendt
January 24, 2022

Future by Lunds ansökan om IoT-projektet FLOW har beviljats av Vinnova! I detta projekt samarbetar Lunds kommun, Mobile Heights, Axis Communications, Sensative, miThings, Smarta byar, Smart Visualizer och Acconeer och målet med projektet är att skapa ett helt system av realtidsbaserade trafikflödesmätningar. Vinnova beskriver samarbetet som en ”aktiv konstellation med brett engagemang”. Till utlysningen inkom 21 ansökningar och vi är stolta över att vi är ett av fem projekt som beviljades medel.

Inom innovationsplattformen Future by Lund har några projekt syftat till att undersöka hur man med hjälp av sensorteknik kan skapa lösningar som ger både heltäckande och omedelbar data om trafiken. 2020 startades projektet Lund Open Sensoring City (LOSC) för att ska skapa en öppen testbädd för det framtida realtidsstyrda samhället där människor, organisationer, infrastruktur och sensorsystem samverkar för att skapa ett mer hållbart samhälle. En grundtanke i LOSC är att kunna lägga till flera IoT-projekt efter hand så att projekten kan dra nytta av varandra och tillsammans skapa en helhet av flödesmätningar. Nu kan alltså projektet FLOW fogas in i helheten, med målsättningen att skapa ett helt system av realtidsbaserade trafikflödesmätningar baserade på öppna standarder.

- Det är ett väldigt trevligt besked och det innebär att vi kan vi dra igång aktiviteter kring flödesmätning av trafik på allvar, säger projektledare Anders Trana. För att kunna planera, bygga ut och styra samhället behövs bland annat data om vilka vägar som olika trafikanter väljer. I nuläget saknas ofta lösningar för att ge ett heltäckande underlag, och man litar till enskilda mätningar och skattningar. Nu kan vi börja utveckla nya IoT-baserade lösningar.

I projektet hoppas aktörerna Lunds kommun, Mobile Heights, Axis Communications, Sensative, miThings, Smarta byar, Smart Visualizer och Acconeer kunna ta fram ett öppet system för kontinuerlig realtidsbaserad trafikflödesmätning, där man inte är beroende av en enskild leverantör utan bygger på öppna standarder mellan alla ingående delar. I projektet kommer projektdeltagarna att använda allt från sensorteknologi till en molnbaserad datadelningsplattform med kopplingar till analysverktyg. Projektets mål är att vidareutveckla ett antal identifierade tekniker med hög potential att bli kostnadseffektiva och så att de skulle kunna ersätta den teknik som används idag men som inte kan leverera en komplett realtidsbaserad analys. Nya lösningar är primärt viktiga för stadsplanering och trafikledning, men kan även användas i andra delar inom den offentliga verksamheten som till exempel logistik och miljöplanering. De flöden som är intressanta i projektet är både personflöden (gång, cykel med mera) och fordonsflöden.

Projektet kommer att dra nytta av den infrastruktur som finns uppbyggd i den öppna IoT-testbädden i Lund och drivs i projektet Lund Open Sensoring City (LOSC). Där finns redan till exempel projektet ”Finding untapped cycling potential” där aktörer som Lunds universitet och Trivector tittar på metoder och data för att skapa förutsättningar för att öka andelen hållbara transporter tillsammans med Lunds kommun.

Vinnova pekar ut några särskilda anledningar till positivt beslut:

Ansökan bedöms uppvisa hög potential med fokus på en större infrastruktur där fler projekt kan ansluta. Vidare bedöms det vara en aktiv konstellation med brett engagemang och specifikt en aktiv behovsägare. Projektplanen bedöms vara välarbetad och det är positivt med visualisering för medborgare och fokus på användarcase kombinerat med nyttoberäkningskalkyler.

(ur Beslutsmeddelandet)

MER ATT LÄSA
Se alla artiklar