Digital Cities & Citizens

Innovationsveckan kommer till Veberöd

Caroline Wendt
March 3, 2021

‍Lunds Kommun har intern innovationsvecka var tionde vecka och under vecka tio kommer en av grupperna att arbeta med IoT och datakällor i Veberöd. Temat är ”Vad kan vi hitta för möjligheter genom att arbeta med en plattformar för Internet of Things (IoT)” och förutom Lunds kommuns innovationsplattform Future by Lund medverkar bland andra Smarta Byar, AFRY, AXIS Communications, Mobile Heights, Lunds Universitet och LKF.

Innovationsveckorna inom Lunds Kommun arrangeras vanligen från Studio Stadshuset. Årets första innovationsvecka har temat ”Det smarta samhället” och hålls digitalt. Denna gång blir Veberöd en av scenerna och där kommer en grupp att arbeta med smart teknik.

I Veberöd har Smarta Byar genom projektet Smarta Offentliga Miljöer gjort en digital tvilling av byn och i Lund kopplades sensorer upp via Kraftringens LoRa-nät till Sensatives plattform Yggio i samma projekt. Det arbetet tas nu vidare i projektet Lund Open Sensoring City som projektleds av Anders Trana på Future by Lund.

– Vi kommer att arbeta med att sätta ut sensorer, till exempel för att mäta temperaturer i Veberöd. Därefter ska vi kombinera sensordata med existerande datakällor, med den digitala tvillingen, med Yggioplattformen samt även med System Platform, säger Anders Trana. Det spännande är att vi inte kan förutsäga exakt vad som kommer ut av detta.

Smarta Byar har konstruerat en digital tvilling av byn i 3D och kommer framöver att använda den som plattform för att kunna följa realtidsdata från sensorer som placerats ut i byn. Detta gör man bland annat tillsammans med studenter och forskare från flera svenska universitet och högskolor.

– Genom att erbjuda Veberöd som en plats att utforska får vi tillbaka data till oss som kan öka hållbarheten – i byn Veberöd men förstås även på andra ställen, säger Jan Malmgren på Smarta byar. Samarbete och transparens skapar hållbarhet för alla.

Inom projektet Lund Open Sensoring City kommer integrationsplattform System Platform, som kommer från Aveva - Wonderware, användas för att möjliggöra en smart kommun med sammankoppling av många system. Plattformen ska erbjuda gemensam lagring men också möjlighet att göra intelligenta kopplingar mellan olika system. Under innovationsveckan i Veberöd är ett av målen att koppla System Platform till Yggioplattform och till den digitala tvillingen.

Lund Open Sensoring City är ett projekt som ska skapa en öppen testbädd för det framtida realtidsstyrda samhället där människor, organisationer, infrastruktur och sensorsystem samarbetar för att skapa en hållbar miljö med hög livskvalité. Projektet arbetar för lösningar som fokuserar på omedelbara utmaningar som kan innehålla allt från utsläpp och säkerhet till resursoptimering och förebyggande av trafikinfarkter kopplade till olika fordonsflöden. I projektet ses ett stort behov av att bättre förstå och utveckla staden utifrån de flöden av personer, cyklar och övriga fordon som finns, ändras och skapas i framtiden baserat på realtidsinformation, dataplattformar, applikationer och machine learning.

Projektet pågår från maj 2020 till 2023 och stöttas av Vinnova och Lunds Kommun.

Bild från den digitala tvillingen i Veberöd från Jan Malmgren, Smarta Byar.

MER ATT LÄSA
Se alla artiklar