Moving Things & People

Hur tar vi snabbvägen till framtidens fossilfria transporter?

Caroline Wendt
April 8, 2024

Hur kan vi minska koldioxidutsläppen genom att elektrifiera vägtransporterna? Det diskuterade cirka hundra aktörer från olika delar av elektrifieringsbranschen under konferensen Charging Ahead: The Electrification in Transportation Infrastructure i Lund. Ett ämne som belystes var hur elvägar kan bli en del av lösningen på framtidens transportbehov. På scen medverkade ett stort antal talare, som bland annat lyfte fram de stora möjligheter som finns redan nu men också hur det brådskar med att starta arbetet – ”do we go fast or faster”, för att citera E.ON:s Michael Bayer.

Innovation Skåne tillsammans med projektet Evolution Road arrangerade konferensen Charging Ahead: The Electrification in Transportation Infrastructure som genomfördes i mars i Lund.  Inledningstalare var professor David Cebon från Cambridge University. David Cebon visade beräkningar för hur utbyggnaden av elvägar i olika omfattningar kombinerat med olika batteristorlekar skulle påverka elfordonens räckvidd och lönsamhet i ett område runt London – och pekade därmed på elvägarna som en möjlig dellösning för framtidens transporter.

Rasmus Törnblom (M), 1:e vice kommunstyrelseordförande i Lund, inledde konferensen genom att ge en översiktlig bild av Lund Innovation District.

Under konferensen presenterades en sammanställning av nuläget för omställningen av transporter i Sverige och internationellt för att nå de olika hållbarhetsmålen inför klimatomställningen. Det är det svenska forskningsinstitutet RISE som tillsammans med en grupp forskare har gjort en analys baserad på en sammanställning av den senaste internationella forskningen inom laddinfrastruktur. Denna metastudie presenterade av Jakob Rogstadius, senior forskare på forskningsinstitutet RISE. I presentationen diskuteras inte enbart laddinfrastruktur som till exempel elvägar utan också hur fordon kan byggas om så att fossildrivna motorer byts ut mot eldrivna och hur elmotorerna kan förses med mindre batterier om de kombineras med elvägar.  (Jakob Rogstadius Mats Alaküla Lina Nordin Patrick Plötz Francisco J. Márquez-Fernández  "2035 Joint Impact Assessment of Greenhouse Gas Reducing Pathways for EU Road Transport")

Lite om det övriga innehållet:

Michael Bayer på E.ON pratade om att det redan finns både miljövänliga och prisvärda lösningar för energiproduktion och lagring genom solpaneler och batterier - men att det är dags att agera nu, för utvecklingen går enormt snabbt, i till exempel Kina.

För att minska utsläppen från transporter kan även en beteendeförändring vara nödvändig. Det lyfte Maria Stenström, ansvarig för mobilitet och beteendefrågor på 2030-sekretariatet, i sin föreläsning. Några lösningar skulle kunna vara att börja fokusera på vilka transportbehov som verkligen finns eller att man planerar staden på ett bättre sätt så att färre transporter blir nödvändiga.

Norge är ett land som redan har en stor andel elbilar, och enligt Lars Lund Godboldt, rådgivare på norska elbilsföreningen, kan det kanske vara för sent för Norge att satsa på elvägar för personbilar i det landet. Här finns redan gott om laddmöjligheter, och detta i kombination med att Norge är ett land med stora avstånd kan göra att det finns färre områden där det skulle passa att ha elvägar.

Deltagarna fick också möjlighet att göra ett platsbesök på elvägen på Getingevägen i Lund för att själva kunna konstatera hur tekniken fungerar och ta del av resultaten av de tester som genomförts sedan 2020. Projektet med en elväg på Getingevägen i Lund går nu mot sitt slut, och i projektet har man samlat omfattande kunskaper i hur elvägen skulle kunna vara en dellösning när fossila bränslen ska fasas ut. Deltagarna fick också besöka Elonroad, bolaget som ligger bakom den teknik som används på Getingevägen.

Partners i projektet Evolution road är ElonroadAB, LTH, Innovation Skåne AB, Kraftringen Energi AB,  Lunds kommun, RambollAB, Skånetrafiken, Solaris Sverige AB och Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI

Läs mer

Lyft för elvägar på fullsatt och lyckad konferens

Filmer och pdf:er från konferensen går att se på Evolution roads hemsida

Metastudien

Mats Alaküla, Karin Ebbinghaus, Lina Nordin, Anna Wilkens, Dan Zethraeus och Per Löfberg är några av många som arbetet med konferensen.
Related videos to category:
Moving Things & People
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar