Creatives & Changemakers

”Ibland behöver man vara långt borta för att se tydligt”

Caroline Wendt
January 9, 2019

Den mexikanska professorn Judith Cortés Vásquez valde att åka till Lund för att skriva ett arbete om kommunikativa kompetenser. "Om man vill se något tydligt är det bra att vara väldigt långt borta från sin egen miljö – och Sverige är både långt borta från och väldigt olikt Mexiko. Här har jag upptäckt andra saker än jag kunnat se om jag var i Mexiko", säger hon.

Judith Cortés Vásquez är lärare i kommunikation på Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro i Mexiko. Universitet har tre kurser som är obligatoriska för alla studenter: kommunikation, entreprenörskap och etik. I Judiths tjänst på universitetet ingår möjlighet att arbeta med ett projekt under en termin, och Judith bestämde sig då för att undersöka kommunikativa kompetenser.

– Jag vill ta reda på vad vi ska lära studenterna för att de ska kunna utveckla sina kommunikativa kompetenser (förmågan att göra sig förstådd och att förstå andra). Därför behöver vi veta vilka kompetenser de behöver ha i sitt kommande professionella liv. Tidigare var det enbart specialister som behövde kompetenser i kommunikation, nu måste alla behärska det. Ny media har förändrat kommunikationen även för företag.

Orsaken var att hon märkt att studenternas kunskaper förändrar sig.

– Som lärare på olika kurser inom kommunikation har jag sett skillnaden i hur olika generationer av studenter kommunicerar. För varje ny generation som kommer tenderar kompetensen att skriva bli lite sämre. Ofta har studenterna också sämre kunskap om sin kontext – de har mycket information om det globala livet men vet inte vad borgmästaren i den egna staden heter. Samtidigt har de unga stora tekniska kunskaper.

Som bas till sitt arbete studerade Judith 218 studenter på nio kurser och gjorde olika tester på dem. De kommunikativa kompetenserna delades upp i olika aktiviteter, till exempel muntliga, skrivande, organisatoriska, instrumentella och informativa aktiviteter. Därefter gjordes en kartläggning av varje elev utifrån deras kunskaper på de olika områdena. Studenterna fick sedan ställa frågor till en yrkesverksam person i sitt eget utbildningsområde för att ta reda på vad som kommer att krävas när de själva börjar arbeta. Därefter kan Judith dels jämföra bilden av studentens kompetenser med kravbilden inom yrket, dels kartlägga vilka kommunikativa kompetenser som krävs inom olika yrken.

Även om det är olika krav inom olika yrkesområden anser Judith att det är viktigt att alla studenter får samma kunskaper i kommunikation, så att de i framtiden kan arbeta tillsammans med andra yrkesgrupper.

– Den viktigaste processen just nu är att skapa en modell för vilken kunskap som vi ska ge studenterna, att se hur professorer ska kunna arbeta tillsammans i team och bygga ett verktyg som gör att vi kan följa studenterna, menar Judith. Om man vet vad som behövs kan man träna det.

Judith samlade uppgifter till sin studie i Mexiko, men valde sedan att åka till Sverige för att sammanställa sina resultat men också för att vidga sitt material. I Lund har hon bland annat studerat Future by Lund och arbetet med entreprenörer.

– På plats i Lund kunde jag studera innovationsvärlden och entreprenörernas ekosystem. Är man långt borta ser man saker tydligare än man gör hemma och Sverige är både väldigt långt bort från och mycket olikt Mexiko. Även om jag inte förstår allt ni säger är det intressant att vara observatör. Ni har ett annat sätt och kroppsspråk, annan hierarki och andra regler för interaktion. Bara genom att följa möten och diskussioner kan man se hur ett arbete framskrider och hur ni gör för att driva arbetet framåt. I Future by Lund har jag kunnat möta ett stort antal olika aktörer inom många olika områden. Det speglar också de olika ämnesområden som våra studenter på Instituto Tecnológico de Monterrey läser. I Lund har jag kunnat följa arbetet med entreprenörer och deras kommunikation på olika nivåer – inom teamet, med kunden, med investerare, stödorganisationer och marknadsförare. Jag har också kunnat ta del av nya metoder för värderingsdriven innovation och entreprenörskap och kunnat se hur viktigt det är att ha ett gemensamt mål att jobba mot. Lund är en liten stad med en stor dröm – en dröm att ändra till exempel skola, energisystem, tjänster och transporter. Här möts alla - politiker, tjänstemän, företagare och entreprenörer. Det är väldigt intressant och spännande.

Arbetet med kommunikativa kompetenser blev klart i december 2018 och presenterades i januari 2019.

Fotnot: Samarbetet mellan Lund och Monterrey har pågått i flera år. Future by Lunds coacher Katarina Scott och Lars Mattiasson har till exempel varit i Mexiko för att coacha och samtidigt studera arbetet under Instituto Tecnológico de Monterreys Semana i, som är en entreprenörsvecka som hålls med studenterna varje termin. Läs mer om det här.

Related videos to category:
Creatives & Changemakers
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar