Digital Cities & Citizens

Nu cyklar SOM i Köpenhamn

Caroline Wendt
September 17, 2018

Måndagen den 17 september börjar den internationella stora transportkongressen ITS i Köpenhamn och Future by Lunds SOM-projekt är med. Där visar vår partner Trivector upp det unika cykelprojekt som pågår i Lund under augusti och september 2018.

I projektet Smarta Offentliga Miljöer undersöks hur ny teknik som IoT kan användas för att förbättra medborgarnas vardag. Ett delprojekt handlar om cyklar och ska visa vilka cykelvägar Lunds cyklister väljer och om de känner sig otrygga i trafiken. Genom att cyklisterna har appen TRavelVU i sina mobiler noteras deras vägval och i kombination med en Bluetooth-knapp på styret i kampanjen ”Tryck till” visas också punkter där cyklisterna känner sig otrygga.

- Genom att använda ny teknik kommer vi att förstå mycket mer om cyklingen i staden, säger Anna Clark från Trivector i filmen om projektet.

Tidigare har Lunds kommun gjort punktmätningar och räknat cyklister vid vissa tider och på vissa platser i staden. Det nya är att man nu kan följa precis vilka vägar cyklisterna väljer. All data som kommer in kommer att analyseras av Malmö Universitet och resultatet kan bli oväntat.

- Det är en ovanlig undersökning, men den här typen av datainsamling kommer att växa framöver, menar Emeli Adell. De smarta telefonerna och nya digitala tekniker kommer att ge helt andra möjligheter och det ger bättre förståelse av var och varför vi cyklar.

Projektet ses som så intressant att sättet att samla in data i Lund kommer att visas under den internationella transportkonferensen ITS World congress i Köpenhamn. ITS är den största internationella kongressen för intelligenta transportsystem och i år pågår den mellan 17 och 21 september. Kongressdeltagarna kommer då att via skärmar kunna följa resultaten i lundaprojektet.

I projektet samarbetar Trivector och Future by Lund/Lunds kommun med Malmö universitet, Malmö kommun, miThings, Hövding och Mobile Heights. Steg 2 i projektet kommer att vara att genomföra en liknande kampanj i Malmö stad.

Related videos to category:
Digital Cities & Citizens
MER ATT LÄSA
Se alla artiklar