Future Living & Spaces

Innovationsbolag fick pitcha för Brunnshögsbyggare

Caroline Wendt
October 26, 2020

När Brunnshögsområdet byggs är ambitionen att området ska vara längst fram när det gäller användningen av nya hållbara lösningar. Under hösten arrangerades därför ett digitalt event där innovationsbolag fick berätta om sina idéer för byggbolagen. ”Intresset överträffade våra förväntningar och det visade att det finns ett sug efter innovationer”, säger Eva Rydén Dalman, projektchef för Brunnshög.

I mitten av oktober ordnade Brunnshögsprojektet ett pitch & match-event inför en markanvisningstävling på Brunnshög. Markanvisningen gäller tre byggrätter i Parkkvarteren. Byggbolag och arkitektkontor gavs möjligheten att lyssna till presentationer från tio innovationsbolags i ett digitalt arrangemang.

– Vi jobbar för att göra Brunnshög till en testbädd för innovationer, säger Eva Rydén Dalman, projektchef för Brunnshögsprojektet. Det ska märkas att det är en stadsdel som är granne med Skandinaviens främsta forskningsuniversitet och forskningsanläggningarna ESS och MAX IV. Det här gör vi bland annat genom markanvisningstävlingar där vi frågar deltagarna efter vilka innovationer de ska använda i projektet. Genom vårt pitch & match-event skapar vi kontakt mellan byggare och innovationsföretag.

Cleantech Scandinavia hjälpte till med arrangemanget och levererade en bruttolista på cirka 50 entreprenörer och ur den listan valde Brunnshög ut de innovationer som de tyckte var intressantast. Sammanlagt tio innovationer inom vatten, energi, material och smarta hus presenterades. Efteråt gavs byggbolag och arkitektkontor möjlighet att boka individuella möten med bolagen bakom innovationerna. Aktörerna fick senare tillgång till material även om de innovationsbolag som inte var med och pitchade.

– För mig var det viktigt med det internationella perspektivet, säger Magnus Agerström, vd på Cleantech Scandinavia. Utöver de svenska bolagen deltog bolag från Nederländerna, Norge och Danmark och det gav arrangemanget en bra dynamik.

Anmälan var öppen för alla som är intresserade att ta del av innovationer inom framtidens byggande. En medverkan i pitch & match-eventet medförde inte något tvång att delta i markanvisningstävlingen. Arrangemanget mötte ett stort intresse och fick cirka åttio anmälningar.

– Jag tycker att det gick jättebra! Intresset överträffade våra förväntningar och det visade att det fanns ett sug efter innovationer, säger Eva Rydén Dalman.

– Jag tycker det här var en riktigt bra metodik att presentera bolag. Det var tydligt att fastighetsbolag och arkitektkontor uppskattade arrangemanget. De var aktiva och vi märkte att i stort sett alla satt kvar genom hela arrangemanget, säger Magnus Agerström.

Flera av Lunds innovationsaktörer var inblandade i eventet. Cleantech Scandinavia hade levererat ett grundmaterial med femtio innovationsbolag och var samordnare för eventet. Ola Hansson, projektledare på Win Water, och Per Garvell, businesscoach på Ideon Innovation, modererade och Peter Kisch och Mikael Edelstam från Future by Lund utgjorde en expertpanel. Arrangemanget sändes från Medicon Villages byggnad The Spark.

Vad var det då som gjorde arrangemanget så lyckat?

– Det digitala formatet passar bra eftersom deltagarna kan lyssna av de bitar som de är intresserad av. Att vi kopplade det direkt till en markanvisningstävling var också viktigt. Jag tror absolut vi kommer att göra om detta, det är ett bra sätt att få innovationer till Brunnshög, säger Eva Rydén Dalman.

– En viktig ingrediens i det här arrangemanget är att det finns ett sammanhang. Området Brunnshög ska byggas och det ska bland annat göras med hjälp av hållbara innovationer. Att alla befann sig i en affärssituation och att det fanns ett syfte för presentationerna höjde arrangemanget – även om det säkert var några som lyssnade utifrån ett allmänt intresse, menar Magnus Agerström.

– En viktig del var att det var flera aktörer som gjorde arrangemanget tillsammans, menar Peter Kisch, projektledare för Future by Lund. Formatet kan användas i fler nybyggnadsområden. Det ger en förståelse för vilken teknik som finns. Samtidigt ger det en kontakt mellan SME och byggbolag. Den här typen av erbjudande och sättet att göra det borde även kunna användas inom Future by Lund.

En film från eventet finns på följande länk.

MER ATT LÄSA
Se alla artiklar